Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-06-22 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-06-22

ordförandeklubba

Kultur- och fritidsnämndens beslut i korthet 2017-02-02

Här följer en kort sammanfattning på några av de frågorna och de besluten som kultur- och fritidsnämnden tog vid sammanträdet den 2 februari.

Kulturskolan och kulturskolutredningen

Under sammanträdet fick kultur- och fritidsnämnden en redovisning av kulturskolchefen kring regeringens kulturskolutredning som är ute på remiss. Syftet med utredningen är att kartlägga hur verksamheten ser ut och visa på hinder för barn och ungdomar att delta. Utredningen ska också lämna förslag på en nationell strategi; på hur staten kan bidra till att stärka och utveckla kulturskolan. Den ska också beskriva fördelar och nackdelar med att lagstifta om verksamheten och betona vikten av barnens fria tid.

Motion – Bygg ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ge förslag till kommunfullmäktige att avslå motion med hänvisning till överlämnad utredningsrapport som betonar vikten av kommunens ansvarsområden. Syftet med utredningen är att få fram ett tydligt underlag för beslut med utgångspunkt ur ett verksamhets-, säkerhets- och kostnadsperspektiv.

Föreningsbidrag

Kultur- och fritidsnämnden är beredd att anslå 30 procent av det belopp som Boverket godkänner som bidragsgrundande för upprustning av friluftsgården Grönelund i Skillingaryd. Det kommunala bidraget beviljas alltså under förutsättning att Boverket anslår medel för ändamålet. Nämnden motiverar sitt ställningstagande med att Grönelund utgör en väl fungerande mötesplats som upplåts för olika samlingar, såväl internt inom föreningen som till externa hyresgäster.

Detaljplan för Gästgivaren 3 och 9 m.fl., Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiva till detaljplanen med tidigare yttranden. Nämnden anser även att detaljplanen ska innehålla i text planerad aktivitetsplats i linje med utvecklingsplanen för kommunala aktivitets- och lekplatser.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-06-22

Sidansvarig:

Alija Bucuk