Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-02-03 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-02-03

ordförandeklubba

Miljö- och byggnämndens beslut i korthet 2017-01-31

Här följer en kort sammanfattning av miljö- och byggnämndens beslut vid sammanträdet den 31 januari 2017.

Detaljplan för kv. Illern 1 – Nya bostäder i Skillingaryd

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar och möjliggöra nya bostäder, med maximalt tre våningar, på kvarteret Illern i Skillingaryds tätort. Detaljplanen var ute för granskning från 23 december 2016 till och med 27 januari 2017.

Miljö- och byggnämnden beslutade att ta upprättat granskningsutlåtande som
sitt eget, göra de justeringar som föreslås och anta detaljplanen.

Detaljplan för Gästgivaren 3 och 9 samt del av Pålen 1:1

Syftet med detaljplanen är att skapa en utökad byggrätt samt ge möjligheter för olika former av ändamål som bostäder, handel eller olika typer av service. Detaljplanen var ute för granskning från 23 december 2016 till och med 27 januari 2017. 

Miljö- och byggnämnden beslutade under sitt sammanträde att godkänna detaljplanen samt upprättat granskningsutlåtande och skicka den vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Förhandsbesked och bygglov

Miljö- och byggnämnden beslutade under sitt sammanträde att lämna flera positiva förhandsbesked och bygglov:

Bygglov för fastigheten Morarp 2:7

Miljö- och byggnämnden beviljade bygglov för ombyggnationen av ladugården till uthyrningslägenhet inom fastigheten Morarp 2:7.

Förhandsbesked Stödstorp 2:1

Miljö- och byggnämnden lämnade ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage med övervåning inom fastigheten Stödstorp 2:1.

Bygglov inom fastigheten Klevshult 1:14

Miljö- och byggnämnden beslutade att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten Klevshult 1:14.

Bygglov Saturnus 6

Under sitt sammanträde beslutade miljö- och byggnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av ramp inom fastigheten Saturnus 6.

Fullständigt protokoll från sammanträdes publiceras under sidorna för miljö- och byggnämnden protokoll, när det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-02-03

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision