Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-05-15 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-05-15

Sammanfattning av kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-02-14

ordförandeklubba

Här följer en sammanfattning av några av de ärenden som behandlades vid mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 februari 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, vindkraftspark Boarp

Under sammanträdet diskuterades frågan om vindkraftspark i Boarp. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till uppförande och drift till 13 vindkraftverk i Boarp.

– Vi har fått in en del synpunkter från boende, och det har vi tagit med i processen, men det ändrar inte vårt beslut. Om vi siktar på att vara en fossilfri kommun kan vi inte säga nej till vindkraftverk, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Webbsändning av kommunfullmäktige

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott tagit fram förslag på lösning för att livesända kommunfullmäktiges sammanträden på webben. Fyra förslag har arbetats fram och kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till förslag 1 som innebär att Mediacenter tar hand om sändningarna. Det som ingår i förslag 1 är:

  • Förberedelser inför mötet (Ärendelista etc.)
  • Personal
  • Teknik (två kamerasystem, robot)
  • Sändningsplattform
  • Lagringsplattform
  • Sändning
  • Redigering (Kapitelindelning etc.)
  • Publicering (Senast kl. 12:00 dagen efter)
  • Lagring (1 år)

Motion – Körkortsutbildning på Fenix

Vid senaste sammanträdet för barn- och utbildningsnämnden ställde man sig positiva till kostnadsfri körkortsutbildning på Fenix. Under gårdagen togs ärendet upp på arbetsutskottets sammanträde och de beslutade att avvakta i ärendet och invänta kommande utredning som görs på regeringsnivå.

– Vi har fört en del diskussioner och är eniga om att avvakta regeringens utredning. Det finns ett intresse hos CSS om att komma in och täcka upp, då föregår vi eventuellt ett kommande beslut och det vill vi inte göra. Men vi ser positivt på förslaget, säger Gert Jonsson.

Lokalplanutredning – lokalbehov skolan i Hok

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under sammanträdet att bifalla barn- och utbildningsnämndens förslag på lokal för 50 elever i Hok (f-3).

– Eftersom elevantalet i Hok har ökat så beslutade vi under gårdagens sammanträde att bifalla förslaget på lokal för 50 elever i Hok. Vi har hittat en tomt som ligger nordväst om skolan och vi siktar på att allt ska vara färdigt hösten 2017, säger Gert Jonsson.

Fullständigt protokoll från sammanträdet publiceras under sidorna för kommunstyrelsens arbetsutskott efter att det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-05-15

Sidansvarig:

Alija Bucuk