Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-03-07 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-03-07

Kommunhuset Skillingehus

Upptäckta brister i socialförvaltningens hantering

Socialnämnden kan komma att göra en Lex Sarah–anmälan till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) efter upptäckta brister i vissa arbetsprocesser. Beslut fattas vid nämndens sammanträde den 14 mars.

– Det är helt i linje med vårt förbättringsarbete att identifiera brister som vi har i förutsättningar och arbetsprocesser i myndighetsutövningen. Vi har krav på oss att anmäla till Inspektionen för Vård och Omsorg när vi upptäcker att det kan finnas påtagliga risker för missförhållanden i vårt sätt att bedriva verksamheten. Vi har bland annat sett att vi brustit i dokumentationen av ärenden. Vad vi hittills vet är det ingenting som har påverkat någon enskild person, säger Lotta Damberg, socialchef.

Omedelbart när bristerna upptäcktes kom arbetet igång med att utreda och åtgärda dem.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-03-07

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision