Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-05-15 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-05-15

Ordförandeklubba

Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2017-03-08

Här följer en kort sammanfattning av ärenden som kultur- och fritidsnämnden behandlade vid sammanträdet den 8 mars 2017. Observera att detta är ett urval av frågorna. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Hjortsjöns Camping – Redovisning av utredningsuppdrag

Håkan Gusteus har på uppdrag gjort en utredning gällande Hjortsjöns campings framtid. Utredningen har gjort utifrån tre scenarier; avveckla, fortsätta på nuvarande sätt eller utveckla campingverksamheten. Utredaren framhåller att campingen i sin nuvarande form alltid kommer ha lönsamhetsproblem. Vid mötet lämnade även Arbetsmarknadsenheten som idag driver campingen sitt yttrande. Nämnden beslutade att remittera ärendet till de poliska partierna för yttrande och synpunkter på utredningen.

Verksamhetsberättelse och bokslut för 2016

Kultur och fritidsnämnden visar för 2016 ett positivt resultat på 651 000 kr. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen godkändes till delar men kommer behandlas i nämnden i april igen.

Energiförsörjning på Vaggeryds IP

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att inte kompensera föreningen Vaggeryds IP för ökade energikostnader till följd av övergången till lågspänningsabonnemang. Anledningen är att kultur- och fritidsnämnden saknar ekonomiska förutsättningar att öka anslaget till föreningen.

Smålandsidrotten – Sund Smart Stark Senior

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att avsätta 15 000 kr till omkostnader för projektet Sund Smart Stark Senior. Samverkansprojektet Sund Smart Stark Senior mellan Smålandsidrotten och kommunen kommer att starta i mars. Projektets längd är under 12 veckor med idrottsaktiviteter en gång i veckan. Fem till sex temaaktiviteter planeras in och kommer att erbjudas att prövas på två gånger per aktivitet.

RSMH Skillingaryd-Vaggeryd – Ansökan om bidrag till friskvårdsdag

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att bevilja 2500 kr i bidrag till den friskvårdsdag som Riksförbundet för social och mental hälsa ska genomföra.

Föreningsbidrag

Nämnden beslutade att ge i uppdrag till beredningen att behandla frågan om inriktningen för föreningsbidragen i framtiden.

Extra sammanträde

Kultur- och fritidsnämnden kommer hålla ett extra sammanträden den 20 april

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-05-15

Sidansvarig:

Alija Bucuk