Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-06-22 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-06-22

Sammanfattning av kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2017-03-15

ordförandeklubba

Här följer en sammanfattning av några av de ärenden som behandlades vid mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 mars 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna kommunstyrelsens
verksamhetsberättelse för år 2016.

Barn och utbildning minskade intäkter vid delad kostorganisation

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att begäran om medel för minskade intäkter bereds inom ramen för kommunens ordinarie budgetprocess.

Barn och utbildning äskar kompensation i driftsbudget 2017 för fler barn än budgeterat i fritidshemsverksamheten

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att begäran om medel för fler elever än budgeterat i fritidshemsverksamheten bereds inom ramen för kommunens ordinarie budgetprocess för budget 2018.

Ansökan om bidrag till föreningen Tjernobylbarnens Vänner

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under sammanträdet att bevilja ett bidrag på tjugotusen kronor till föreningen.

Motion - Bygg ett hopptorn vid Hjortsjös badplats

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunfullmäktige ska avslå förslaget om att bygga ett hopptorn vid Hjortsjöns badplats. Avgörande faktorer till utskottets ställningstagande är, förutom den ekonomiska aspekten, säkerhets- och ansvarsfrågan vid olyckor och olyckstillbud.

Fullständigt protokoll från sammanträdet publiceras under sidorna för kommunstyrelsens arbetsutskott efter att det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-06-22

Sidansvarig:

Alija Bucuk