Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-05-15 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-05-15

Beslut i korthet vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017-03-29

ordförandeklubba

Här följer en kort sammanfattning av några av de ärenden som barn och utbildningsnämnden behandlade den 29 mars 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Ekonomi - uppföljning februari 2017

Förvaltningsekonomen gav en månadsredovisning om ekonomin för februari 2017. Uppföljningen visar att ekonomin är god. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att godkänna lämnad rapport.

ReMida

Under sammanträdet fanns representanter från ReMida på plats och berättade om verksamheten. ReMida är ett kreativt återanvändningscenter och en pedagogisk verksamhet som tar tillvara på rest- och spillmaterial från lokala företag. Sakerna som företagen hade tänkt slänga får ett nytt liv och blir ett pedagogisk material på förskolor, fritidshem, och skolor i Vaggeryds kommun.

Ny förskola i Vaggeryds tätort

Kommunfullmäktige beslutade under sitt sammanträde i januari att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att belysa behovet av antalet barnomsorgsplatser i Vaggeryds tätort samt belysa arbetsmiljön för ledningspersonalen.

Barn- och utbildningsnämnden återremiss till kommunfullmäktige är att bygga en förskola på angiven tomt för fem avdelningar. Dessa ska ersätta de provisoriska avdelningarna på Petersborg och Fenix. På Fenix finns arbetsplatser för förskolechef, administratör och specialpedagoger som också ska ha arbetsplatser i nya förskolan. De beslutade även att motionssvaret för barnomsorg på obekväm tid ska hanteras i ett separat ärende.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-05-15

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision