Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-08-30 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-08-30

Sammanfattning av kommunstyrelsens sammanträde 2017-06-05

ordförandeklubba

Här följer en sammanfattning på några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

Vid sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län för räkenskapsåret 2016. Vidare föreslår man även kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för Mediacenter Jönköpings län för räkenskapsåret 2016.

Byggnation kvarteret Mejeriet

Kommunstyrelsen beslutade att socialnämnden får i uppdrag att redogöra för aktivitetsytor och lokalanvändning. Arkitektfirman får i uppdrag att se över den exteriöra utformningen, fasader, tak och utemiljö i syfte att uppnå ett mjukare intryck. De ska även redovisa i vilken omfattning trä kan användas i bärande konstruktioner och hur alternativ energi som solceller kan installeras.

Motion – Ställplatser för husbil i Vaggeryds kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge kommunledningskontoret, tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, i uppdrag att ge förslag till lämpliga ställplatser i Skillingaryd och Vaggeryd.

Motion – Höj trafiksäkerheten för gående genom ”blinkande” övergångsställe vid Storgatan i Skillingaryd

Vid sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till tekniska kontorets skrivning. Tekniska kontoret har sedan tidigare ett uppdrag att ta fram ett förslag på hur en trafiksäkerhetsplan skulle kunna tas fram.

Tider för parkering

Kommunstyrelsen beslutade att fastställa principer för parkeringstider för framtida ändringarna av de lokala föreskrifterna enligt följande:

  • De mest centrala områdena/gångfartsområdena i Skillingaryd och Vaggeryd: 1 timmes parkering under tiderna 8-19 (8-15).
  • Övriga centrala delar utanför gångfartsområdena: 2 timmars parkering under tiderna 8-19 (8-15).
  • Övrig parkeringstid inom tätbebyggt område: 24 timmar utifrån trafikförordningen regler.
  • Beslut om undantag kan få förekomma på vissa platser om det är särskilt motiverat, såsom 5 minuter för hämtning/lämning vid förskolor.

Fullständigt protokoll från sammanträdet publiceras under sidorna för kommunstyrelsen efter att det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-08-30

Sidansvarig:

Alija Bucuk