Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-07-31 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-07-31

Lekplats

Ny utvecklingsplan för kommunala aktivitetsplatser och lekplatser

Med ledord så som kreativitet, träning och lek har kommunen nu tagit fram en utvecklingsplan för kommunala aktivitetsplatser och lekplatser. Planen ska visa riktningen för den framtida utvecklingen i kommunen.

 I samband med att samhällen och bostadsområden utvecklas har behovet av en generell översyn över lekplatsernas placering, utformning och förvaltning ökat. 28 september 2015 antog kommunfullmäktige en ny policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser. Med utgångspunkt från policyn har tekniska kontoret tagit fram denna utvecklingsplan.

Planen grundar sig förutom diskussioner i tekniska utskottet på studiebesök i andra kommuner, inläsning av andra kommuners lekplatsprogram och inventering av kommunens befintliga lekplatser. Utvecklingsplanen beskriver övergripande hur de allmänna kommunala lekplatserna ska placeras, utformas och utvecklas på längre sikt.

 I Vaggeryds kommun finns idag ett tjugotal allmänna kommunala lekplatser som förvaltas av tekniska kontoret.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-07-31

Sidansvarig:

Elisabeth Wigert

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision