Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-08-18 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-08-18

KOmmunfullmäktige sammanträder

Sammanfattning av kommunstyrelsen 2017-08-16

Här följer en kort sammanfattning av kommunstyrelsens beslut vid sammanträdet den 16 augusti 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter justering.

Fiberanslutning på landsbygden

Den 8 juni fanns representanter för fiberföreningarna på kommunstyrelsens sammanträde för att diskutera hur kommunens anslutningar för fastigheter som i nuläget inte går med i fiberföreningarna kan se ut.

Fiberföreningarna vill inte att alternativet anslutning vid tomtgräns finns med eftersom uppfattningen är att det inte är möjligt att få statsbidrag för dessa fastigheter. Om tomtgränsalternativet inte tas med som erbjudande så finns det fyra alternativ som skulle informeras om till de fastighetsägare som ännu inte anmält sig:

  1. Anslutning till fiberföreningen och fastighetsägaren ombesörjer grävning på egen tomt. Kostnad 20 000 kr.
  2. Kommunen ansluter fastigheten till fiberföreningen men fastighetsägaren gräver på egen tomt. Framtida anslutningskostnad 30 000 kr. Tillkommer indexuppräkning.
  3. Kommunen ansluter fastigheten till fiberföreningen och fastighetsägaren godkänner att föreningen gräver på den egna tomten. Framtida anslutningskostnad 30 000 kr samt 10 000 kr för grävning på den egna tomten. Tillkommer indexuppräkning.
  4. Fastigheten förberedes inte för anslutning till fiber. Kostnaden för framtida anslutning får offereras av respektive fiberförening.

Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde att godkänna ovanstående förslag.

Yttrande på medborgarförslag om sänkt hastighet i
Bondstorp

Ett medborgarförslag lämnades in till Vaggeryds kommun om att sänka hastigheten inom Bondstorps tätort. Anledningen är att det bor många barnfamiljer där, att det finns en skolväg samt att vägrenarna anses vara för smala.

Kommunstyrelsen beslutade under sitt sammanträde att invänta det nya trafiksäkerhetsprogrammet som tekniska kontoret håller på att arbeta fram.

Byggnation av vattenverk i Vaggeryd

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsmedelen med 13,5 mkr under 2018 inom affärsdrivande verksamhet vatten- och avlopp för byggnation av nytt vattenverk i Vaggeryd med järn- och manganavskiljning. 

Fullständigt protokoll från sammanträdet publiceras under sidorna för kommunstyrelsen efter att det har justerats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-08-18

Sidansvarig:

Alija Bucuk