Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-09-25 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-09-25

Kommunfullmäktige sammanträder

Sammanfattning av kommunfullmäktige 2017-08-28

Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun sammanträdde 28 augusti 2017. Mötet inleddes med en allmänpolitisk debatt. Här följer en kort sammanfattning av övriga ärenden.

Inkomna motioner och medborgarförslag

  • En motion från V om landsbygdsutveckling i Bondstorp. (inlämnad vid sammanträdet). Beslut: Överlämnas till KS för beredning.
  • En motion från KD om tillgänglighetsanpassade och trafiksäkra busshållplatser. Beslut: Remitteras till KS för beredning.
  • Ett medborgarförslag om att införa cykelpumpar i våra tätorter. Remitterades till tekniska utskottet för beredning och beslut.
  • Ett medborgarförslag om att bygga väg från Västra strand i Vaggeryd till södra E4-avfarten. Remitterades till kommunstyrelsen för beredning.
  • Ett medborgarförslag om att bygga ett plank runt ställverket vid campingen och plantera. Remitterades till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
  • Ett medborgarförslag om Bondstorpsvägens framtida utseende. Remitterades till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Översyn av benämning för valdistrikten

Detta ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Byggnation av vattenverk i Vaggeryd

Kalkylen för det nya vattenverket i Vaggeryd håller inte efter upphandlingen. kommunfullmäktige beslutade att utöka investeringsramen med 13,5 miljoner kronor för att kunna bygga Vattenverket enligt plan. Det nya vattenverket i Vaggeryd behövs bland annat för att komma tillrätta med det missfärgade vattnet som beror på ökad mängd mangan.

En ledamot reserverade sig mot beslutet.

Valärenden

Roger Antonsson valdes till ersättare i kommunstyrelsen efter Roger Ödebrink.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-09-25

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision