Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-12-11 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-12-11

Ordförandeklubba

Sammanfattning av kommunfullmäktige 2017-11-27

Här följer en kort summering av kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017. Fullständigt protokoll publiceras efter justering. Alla ärenden finns inte med i denna sammanfattning.

Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande om ansvar för vandringslederna i Vaggeryds kommun

Kultur- och fritidsnämndens ordförande gav svaret att:

  • Höglandsleden, som går genom flera kommuner i Småland, ansvarar kultur- och fritidsnämnden för när det gäller den del som går genom kommuner.
  • Föreningen Franciskusleden ansvarar för Franciskusleden.
  • Föreningen Munkaleden ansvarar för Munkaleden.

Inkomna motioner och medborgarförslag

  • Socialdemokraterna har lämnat en motion om att ta fram ett hållbarhetsprogram för Vaggeryds kommun. Fullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
  • Liberalerna och Moderaterna har lämnat en motion om friskvårdspeng för personer med funktionsvariation. Fullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
  • En motion om bevarande och utvecklande av våtmarker i kommunen, inlämad av kristdemokraterna. Beslutades att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
  • En motion från Vänsterpartiet om bollstängsel vid grusplanen i Bondstorp. Remitterades till kommunstyrelsen för beredning.
  • Ett insänt medborgarförslag om att göra det möjligt att bygga bostäder norr om Sturegatan i Skillingaryd. Medborgarförslaget remitterades till kommunstyrelsen för beredning.
  • Ett insänt medborgarförslag om att uppmärksamma Sophie Sager. Förslaget skickades till Kultur- och fritidsnämnden för beredning och besvarande.

Taxor 2018

Kommunfullmäktige beslutade att fastställa 2018 års taxor. Det innebär bland annat höjd taxa för automatiska brandlarm, sänkning av renhållningstaxan och höjd elnättaxa.

Bland de avgifter som nämnderna beslutat om kan nämnas att avgift för hemsjukvård införs och höjd avgift för maten på boenden och simhallarnas gruppverksamhet.

Programbudget för år 2018

Kommunfullmäktige godkände programbudgeten för 2018PDF. Programbudgeten beskriver hur respektive nämnd ska fördela sina tilldelade budgetramar och vilka mål som ska prioriteras och följas upp under året.

Överlåtelseavtal Vaggeryds kommun och kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)

Kommunfullmäktige i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo har beslutat att bilda ett kommunalförbund för att ombesörja kommunernas avfallsverksamhet enligt miljöbalken.

Överlåtelsen baseras på anläggningsregister och balansräkning upprättad i samband med ordinarie bokslut 2017-12-31. Pågående investeringar köps av förbundet till ett pris som motsvarar nedlagda utgifter. Tillgångarna i Vaggeryds kommun värderas i nuläget till 0 miljoner kronor, vilket motsvarar det bokförda värdet. Tillgångarna överlåts i befintligt skick.

Överlåtelseavtalet reglerar också andra, i allt väsentligt ekonomistyrningsrelaterade frågor och situationer som uppstår i samband med att verksamheten övergår i ett gemensamt kommunalförbund.

Kommunfullmäktige beslutade att ingå överlåtelseavtalet med kommunalförbundet.

Valärenden

Bengt Staude (M) har begärt att avsäga sig alla sina uppdrag. Beslutade att Länsstyrelsen får göra en beräkning på vem som ska träda in kommunfullmäktige i hans ställe. Allan Ragnarsson (M) valdes in som ordinarie ledamot i valberedningen efter Bengt Staude.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-12-11

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision