Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2017-12-22 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2017-12-22

Klassrum, foto Bokinge bild

Medborgardialog om ny lokalplan för kommunens grundskolor

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att påbörja arbetet med att revidera den lokalplan som antogs i maj 2016. Den reviderade lokalplanen ska omfatta all skolverksamhet. Nu har du möjlighet att tycka till om förslaget till reviderad lokalplan.

Den tidigare beslutade lokalplanen har inte lett till några verkliga åtgärder eftersom befolkningsökningen kom fortare än väntat. Den stora inflyttningen, i framför allt norra kommundelen, har medfört tillfälliga lösningar för förskolan och grundskolan.

I den tidigare lokalplanen ville kommunen skapa mer yta för skolan genom att bygga en ny högstadieskola i norra kommundelen. En ny högstadieskola hade löst behovet av mer yta men inte det geografiska behovet.

Vaggeryd

I den södra delen av Vaggeryds tätort återfinns Götafors skola med uppgift att ta emot den växande befolkningen på bland annat Västra Strand. Götafors skola har inte kapacitet för det och därför har provisoriska lokaler byggts på Hjortsjöskoleområdet. Vaggeryds tätort behöver förstärka det södra skolområdet och därför föreslås att en ny 2-parallellig F-6-skola byggs i södra Vaggeryd.

Skillingaryd

Södra kommundelen har trångt i sina lokaler. I den gamla lokalplanen föreslogs en ny F-3-skola i Skillingaryd. Markfrågan har inte lösts och det finns samtidigt fördelar med två större skolenheter istället för en tredje mindre skola. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför en utbyggnad av Sörgårdsskolan till en F-6 skola med två paralleller. Norra och södra tätorterna får på detta vis liknande organisationer.

Landsbygdsskolorna

Landsbygdsskolorna stärks genom ökad utrustningsnivå och konceptutveckling där förutsättningen är en samverkan mellan förskola – fritidshem – skola F-3. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Byarum, Bondstorp, Klevshult kvarstår som F-3-enheter och att Svenarum och Åker blir F-3-enheter. Hoks skola blir en F-6-enhet med F-3 för eleverna i Hoks närhet och åk 4-6 för upptagningsområdet Hok/Svenarum.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-12-22

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision