Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2018-06-26 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2018-06-26

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder 25 juni

Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde måndagen den 25 juni 2018 klockan 17:00 i Sessionssalen kommunkontort, Skillingaryd.

Budget 2019

Med anledning av behandling av budget för 2019 bereds allmänheten tillfälle att ställa frågor med början klockan 17:00 enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. Frågor kan lämnas in till kommunledningskontoret före sammanträdet om så önskas eller via e-post till
kommunstyrelsen@vaggeryd.se. Handlingar inklusive budgethandlingar finns tillgängliga på kommunkontoret i Skillingaryd och längre ned på sidan.

Ärenden

 • Interpellationer och frågor
 • Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om influensområdet utanför
  skjutfältsområdet
 • Inkomna motioner och medborgarförslag
 • Motion – Tätortsutvecklingsplan Bondstorp
 • Motion – Friskvårdspeng för personer med
  funktionsvariation
 • Medborgarförslag – Utred växling av semesterlönetillägg till extra semesterdagar
 • Parlamentariska gruppens förslag till förändringar inför mandatperioden 2019-2022
 • Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2018
 • Budgetanslag till kommunens revisorer för budgetåret 2019
 • Riktlinjer för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning
 • Strategisk plan och budget 2019-2021
 • Taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll under upphandlingsperiod
 • Köp av fastigheten Hasseln 3 i Skillingaryd
 • Årsredovisning med bokslut och revisionsberättelse 2017 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
 • Valärenden

Välkommen att ta del av sammanträdet och lyssna till dina förtroendevalda!

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Tillhor arende 15, Kf 2018-06-25, Strategisk plan och budget 2019-2021_till KF 25 juni.pdf 2.3 MB 2018-06-13 11.43
KF - Kallelse och handlingar kommunfullmäktige 2018-06-25.pdf 7.7 MB 2018-06-15 07.22

Direktsändning via webb-TV

Sammanträdet direktsänds via webb-TV. Du kan även se tidigare sammanträden i kommunens Webb-TV-kanal för kommunfullmäktige.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-06-26

Sidansvarig:

Alija Bucuk