Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2018-08-01 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2018-08-01

Händer.

Bemötande om Expo och Segerstedtinstitutet granskning

För ett par dagar sedan publicerade Expo och Segerstedtinstitutet vid Göteborgs Universitet sin granskning om nazistisk närvaro i svenska kommuner.

I granskningen pekas Vaggeryds kommun ut som vit makt-rörelsens tredje starkaste fäste i Sverige. Med anledning av detta vill vi bemöta resultatet i den undersökningen de gjort.

Brottsförebyggande råd

I Vaggeryds kommun har vi ett brottsförebyggande råd som träffas minst fyra gånger per år där vi lyfter säkerhets- och trygghetsfrågor och gör aktuella lägesuppdateringar. Vid behov sammanträder rådet oftare.

Vid det rådet så är det kommunens säkerhetsamordnare som håller ihop arbetet. I BRÅ ingår polisen, socialförvaltningen och fältsekreterare, skolledning och kommunledningen. Vi har inom BRÅ vid några tillfällen fått rapporter om aktiviteter från högerextrema krafter, om exempelvis flygblad utdelade och klistermärken uppsatta. Vid varje enskilt tillfälle rådgör vi kring hur vi förhåller oss till detta.

Vi anser att det förebyggande arbetet är viktigt, liksom att skolan är uppmärksam. Vi vill absolut inte att dessa mörka krafter ska växa och då är skolmiljön jätteviktig för att säkerställa att ungdomar inte rekryteras av dessa antidemokratiska rörelser.

Vi arbetar även förebyggande och har hållit flera föreläsningar/utbildningar i våldsbejakande extremism för skolpersonal och ytterligare en gång för nyckelpersonal inom kommunens verksamheter främst skola/elevhälsa och socialtjänst.

Plan för våldsbejakande extremism

Tekniska kontoret med sin utepersonal har ombetts att först fotografera eventuellt klotter och klistermärken som kan kopplas till extrema krafter för att ge oss dokumentation och kunna dela vår bild med polisen. Sedan plockar vi givetvis bort dessa budskap så fort det går.

Vi har en handlingsplan tillsammans med polisen som handlar om brottförebyggande arbete i stort och som uppdateras årligen. Vi arbetar med en plan mot våldsbejakande extremism, planen är inte helt klar men mycket finns på plats.

– Vaggeryds kommun är en fantastisk plats med fantastiska människor. Brottsligheten är väldigt låg och tryggheten hög enligt andra mätningar som också görs, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

– Fördelen i en liten kommun är att vi kan jobba tätt, snabbt och effektivt. Vi upplever att vi ha bra forum för dialog med medborgarna, och vi vill ju jobba nära och tillsammans. Man ska givetvis ta Expo på allvar, men samtidigt ska vi inte måla bilden mörkare än vad den är och på så sätt ge extrema rörelser mer medialt utrymme. Civilsamhället är så starkt i vår kommun att vi kan säkerställa att extrema krafter inte någonsin ges utrymme att etableras. Tillsammans med kloka och ansvarsfulla medborgare så fixar vi detta galant, avslutar Gert.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-08-01

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad