Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2018-08-15 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2018-08-15

Byggnadsvårdspriset, miljövårdspriset och kulturpriset.

Nominera dina kandidater till årets priser

Varje år delar Vaggeryds kommun ut byggnadsvårdspriset, kulturpriset och miljövårdspriset för att uppmärksamma och belöna goda insatser inom respektive område. Prisutdelningen sker i samband med kommunfullmäktiges avslutning den 10 december.

Nu kan du nominera en eller flera personer till respektive pris. Personen måste vara bosatt i kommunen eller ha någon anknytning till kommunen. Din nominering vill vi ha senast den 14 september. Du skickar in den via nomineringsformuläret nedan.

Byggnadsvårdspriset

Byggnadsvårdspriset delas ut till fastighetsägare som genomfört en ny-, om- eller tillbyggnad och tilldelas:

  • en ombyggnad, där det kulturhistoriska värdet har tagits tillvara
  • en kontinuerligt väl och varsamt underhållen byggnad
  • en ny, väl anpassad byggnad i kulturhistorisk miljö
  • en enskild byggnad eller bebyggelsegrupp

Byggnaden kan vara bostad, industri- eller affärsfastighet men ska användas i vardagligt bruk. Fastighetsägare har möjlighet att ansöka om utmärkelse. Likaså kan allmänheten föreslå lämpligt objekt.

Kulturpriset

Kulturpriset har delats ut sedan 1979 och syftet är att stimulera konstnärligt skapande i Vaggeryds kommun. Priset tilldelas den person som på ett framstående sätt själv skapat inom områdena musik, konst, teater, hantverk, bild eller hembygdsforskning. Priset kan även delas ut till en person som genom olika insatser arbetat för att föra ut ovanstående kulturella verksamheter till en bred allmänhet.

Miljövårdspriset

Miljövårdspris kan tilldelas företag i kommunen, enskilda personer, organisationer,
föreningar eller sammanslutningar såsom skolklasser som utmärkt sig, på ett ur miljösynpunkt, förtjänstfullt sätt. Pris kan också delas ut för att stimulera till insatser, åtgärder och kunskaper inom miljövården.

Nomineringsformulär

Senast den 14 september vill vi ha din nominering

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Skriv in dina kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Jag nominerar till:  * (obligatorisk)
Jag nominerar till:
Skriv in namnet på personen du nominerar samt motivering

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-08-15

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision