Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2018-08-21 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2018-08-21

Eldningsförbudet upphävt från 21 augusti

Eldningsförbudet upphör att gälla från och med tisdagen den 21 augusti kl. 17:00. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i länet.

Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI) prognoser bedöms brandrisken att fortsatt minska i skog och mark de kommande dygnen. Därmed faller också skälen för ett eldningsförbud. Fortsatta bedömningar och analyser av SMHI:s brandriskdata görs av brandingenjör i beredskap. Om brandrisken ökar väsentligt kan nytt eldningsförbud införas.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-08-21

Sidansvarig:

Fredrik Björnberg

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision