Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2018-12-18 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2018-12-18

Affisch om medborgardialog på en dörr.

Medborgarcafé i Klevshult - summering

Onsdag 28 november samlades ett 50-tal personer i Pingstkyrkans lokal i Klevshult när kommunen bjöd in till medborgarcafé för att utveckla dialogen med kommuninvånarna och lyssna in tankar och idéer om samhällets utveckling från vad de som bor i Klevshult.

Representanter från samtliga politiska partier i kommunfullmäktige fanns på plats tillsammans med representanter från tjänstemannaledningen. Kommunalråd Gert Jonsson och kommundirektör Annika Hedvall höll ihop kvällen.

- Det märks att kommunen växer och vi växer fort. Snart är det fler än 14.000 personer som bor i kommunen. Det är roligt att fler väljer att bo i Vaggeryds kommun, samtidigt som vi står inför en hel del utmaningar, inledde Gert Jonsson kvällen.

Innan dialog och samtal presenterade Gert Jonsson och Annika Hedvall en sammanfattning av Vaggeryds kommuns utveckling, hur demografin ser ut i kommunen och hur åldersfördelning är i Klevshults samhälle och berättade om planer för samhällsplanering och boende samt hur kommunikationer, i form av tåg bil och buss, fungerar idag och att kommunen hela tiden är i dialog med aktörer som bedriver trafik.

Dialog och samtal

Under kvällen var några av kommunens tjänstemän på plats för att informera om aktuella planer och svara på frågor. Efter en i inledande presentation fortsatte medborgarcafét med samtal runt borden där minst en politiker fanns med i samtalen vid varje bord.

Ämnen som togs upp vid borden under kvällen:

 • Cykelväg, det är viktigt för att binda ihop kommunen söder till norr. Dessutom viktigt ur ett turismperspektiv.
 • Det har byggts för få lägenheter sedan kommunsammanslagningen.
 • Vill gärna att Klevshult ska växa ännu mer. Vi vill att vi som kommun saluför lediga tomter mot Värnamo. "Varför inte sälja dem för 1 krona så att det händer något".
 • Rusta upp tennisbanan vid idrottsplatsen.
 • F-1 skolan, det finns en risk att det blir för få barn. Vi värnar skolan i Klevshult.
 • Nu finns det ingen samlingslokal kvar sedan biblioteket stängde. När man pratar om 2030 vill vi gärna ha en offentlig lokal (som inte tillhör någon religiös organisation).
 • Det borde finnas ett trygghetsboende.
 • Sandupptagning, att kommunen håller efter sandupptagningen lite mer, sopa upp oftare.
 • Det finns få lägenheter. Säljer man sitt hus måste man vänta länge innan en lägenhet blir ledig.
 • Man känner sig inte prioriterad när man bor i Klevshult. Det behövs lägenheter så hus frigörs. Det finns äldre som gärna skulle flytta till lägenhet, då frigörs ett begagnat hus som en yngre familj skulle kunna bo i .
 • Skolor, cykelväg viktigt.
 • Gröna miljöer finns det gott om.
 • Bostadsbyggnnationen den springande punkten.
 • Bostadsbyggnation - lägenheter för seniorer och ungdomar.
 • Bullervallen mot E4:an sjunkit.
 • 4-års kö till lägenheter i Klevshult.
 • Skolan är bra, men varför dras det ner? Upptagningsområdet för skolan missgynnar Klevshult.
 • Fler förskoleplatser.
 • Fler skollokaler, slöjd- och gymnastikhall för att slippa undervisningsresor.
 • Oro för att vägen söder om Klevshult kan innebära att företag inte kan exapandera.
 • VSBO borde bygga mer seniorboenden.
 • Skolan och cykelvägen är viktigt, ”det borde inte vara så svårt”.
 • Mer lägenheter och möjligheter att bygga hus.
 • Ljudvallen är sjunkit.
 • Föreningslivet är viktigt, t.ex gynnas fotbollsklubben av fler som flyttar in.
 • Sporthall, en idé: den skulle kunna nyttjas som matsal på skolan. Kan fungera som samlingslokal. Inte bara dom i Klevshult som kan nyttja. Även de som bor en bit bort.
 • Skolan är A och O för Klevshult. Fundera så det verkligen blir bra. Förskoleplatser är viktigt, idag kö.
 • Viktigt att man har skola ganska nära, inte bra att skjutsa så mycket.
 • Tveksamma till att använda åkermark till tomtmark.
 • Kommunen borde marknadsföra de tomter som man har centralt.
 • Cykelväg Klevshult-Skillingaryd. Elcyklar har ju kommit. Det skulle kunna förändra pendlingsmöjligheter. Idag ingen höjdare att cykla där.
 • Marknadsför vi Klevshult ordentligt? Det är nära till Värnamo.
 • Förskoleplatser behövs.
 • Sophämtningen har funkat bra.
 • Ett mindre trygghetsboende skulle vara bra.
 • Håller man ihop skolgrupperna när de börjar i Skillingaryd?
 • Klevshult är ett bra ställe att bo på. Om fler flyttar hit så kan det bli mer service.
 • Det är mycket sly. Det ser inte bra ut. Kommunen borde ta tag i sly, åtminstone till våren.
 • Grovsopor har vi tidigare kunnat lämna två gånger om året. Hur blir det nu?
 • Skolan - Lekutrustning i skolmiljön, det försvann en del vid renoveringen.
 • Upptagningsområdet för skolan, hur blir det om man hamnar i gränsområdet?
 • Boendet är en stor fråga för att få rotation på bostadsmarknaden.
 • Marknadsföra mot Värnamo.
 • Yta utanför kyrkan som inte klipps, några rörstumpar som sticker upp.
 • När ni gjorde lekparken grävde ni av cykelvägen, den är inte återställd.

Innehållsrik kväll

Gert Jonsson och Annika Hedvall avrundade kvällen med att konstatera att det varit en innehållsrik kväll.

- Vi försöker ha god service. Vi vill inte bara ha synpunkter idag. Vi vill hålla dialogen levande. Hör av er om det är något ni vill ha dialog om, säger Annika Hedvall.

- Det är vårt uppdrag att ha en bra dialog med alla 14.000 som bor i kommunen, det gäller alla politiker oavsett parti. Det är viktigt att vi pratar med varandra, det är den lilla kommunens fördel. Det är en enorm styrka. Var inte rädd för att kontakta oss med synpunkter, tankar, idéer och tips, avslutar Gert Jonsson.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-12-18

Sidansvarig:

Johan Lundell