Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-01-07 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2020-01-07

SCB:s med­borgar­­under­sök­ning 2018

Illustration feedback.

Sedan 2006 har Vaggeryds kommun deltagit i Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Det är en attitydundersökning som visar hur invånarna ser på sin kommun.

Området Nöjd-Medborgar-Index (NMI) har utvecklats positivt och visar att invånarna är nöjda med äldreomsorgen och gymnasieskolan i kommunen. Områden där vi sjunkit något, men där vi ligger över rikssnittet är vatten och avlopp samt gator och vägar. Området som vi behöver förbättra oss i är kulturområdet. Övergripande så är medborgarna mer nöjda med kommunala verksamheter 2018 än 2016, där vi även ligger över rikssnittet.

Vaggeryds kommun som plats att bo och leva på

Området Nöjd-Region-Index visar invånarnas nöjdhet med Vaggeryds kommun som en plats att bo och leva på. Resultatet visar att invånarna i Vaggeryds kommun känner sig trygga och merparten av de som svarat på enkäten skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Vidare upplever invånarna att arbets- och utbildningsmöjligheter blivit bättre. Även bostadsutbudet upplevs mer positivt än föregående år, där ligger vi strax över rikssnittet. Ett område som behöver utvecklas är det kommersiella utbudet, där resultatet är sämre än tidigare år.

Det är mycket glädjande att vi ökar i attraktionskraft, särskilt roligt är det att det totala indexet för nöjd medborgare ökar och att fler vill rekommendera Vaggeryd som boendekommun, säger Annika Hedvall, kommundirektör.

Inflytande på kommunala beslut och verksamheter

Nöjd-Inflytande-Index (NII) med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter visar att invånarna är nöjda med möjligheten till inflytande. Resultatet visar att invånarna har ett högt förtroende och att de kan vara med och påverka.

SCB:s undersökning är ett kvitto på att vi jobbar åt rätt håll. Vaggeryds kommun är en fantastisk kommun att bo, leva och verka i. Resultatet sporrar oss att bli bättre - inte bara på det som redan är bra utan även på det som kan bli bättre. Det gäller att inte tappa fokus, utan jobba stenhårt varje dag för att göra skillnad för våra invånare, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes mellan 23 augusti och 5 november. Enkäten skickades ut till 500 slumpmässigt utvalda invånare i åldrarna 18–84 år. Resultatet delas upp i tre områden:

  1. Invånarnas upplevelse om kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, NRI).
  2. Invånarnas upplevelse av kommunens olika verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI).
  3. Invånarnas upplevelse av inflytande på kommunala beslut (Nöjd-Inflytande-Index, NII).

Hur används resultatet?

Resultatet publiceras här i mitten av december. Du kan också ta del av resultat från tidigare undersökningar under relaterad information, lite längre ned på sidan. Vaggeryds kommun har gjort undersökningen vartannat år sedan 2006 och svaren använder vi i vårt arbete för att utveckla kommunens service och tjänster på olika sätt. Svaren ger en fingervisning om vad vi gör bra och inom vilka områden vi behöver bli bättre.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-01-07

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision