Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2019-01-31 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2019-01-31

Barn tittar på en svamp genom ett förstoringsglas.

Vaggeryds kommun får höga engagemangsbetyg

Fortsatt höga betyg från medarbetarna i den nationella undersökningen Hållbart medarbetarengagemang, HME, där frågorna är framtagna av Sveriges kommun och landsting.

Varje år genomför kommunen en enkätundersökning som mäter medarbetarnas engagemang i verksamheten, chefernas förmåga att tillvarata och öka engagemanget samt styrningen av organisationen. Enkäten är enkel och består av med nio frågor inom områdena: motivation för arbete, ledning och styrning.

Vi använder verktyget för att få en helhetsbild av kommunens arbetsmiljöarbete, med hjälp av resultatet kan vi jämföra verksamheter med varandra, men vi kan också jämföra oss med andra kommuner. Det blir en viktig del av vårt utvecklingsarbete, säger Åsa Öhrn, personalchef i Vaggeryds kommun.

Vaggeryds kommun ligger bra till i det nationella jämförelseindex som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting, både i förhållande till kommuner i samma storlek och större kommuner. I totalindexet får Vaggeryds kommun ett index på 81 jämfört med 79 för alla kommuner i Sverige.

Det är oerhört glädjande, resultaten bekräftar den känsla jag får när jag träffar medarbetare runt om i kommunen. Våra medarbetare har ett högt engagemang och är måna om att göra ett så bra arbete som möjligt för dem som vi finns till för, säger Annika Hedvall, kommundirektör i Vaggeryds kommun.

Syftet med HME är att utvärdera organisationers och deras ledningars förmåga att skapa och upprätthålla ett medarbetarengagemang. Frågorna är framtagna av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-01-31

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision