Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-02-20 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2020-02-20

Inspirationskväll om Vaggeryds kommun som plats engagerade deltagare

Hur gör vi Vaggeryds kommun till en mer attraktiv plats att bo och bedriva näringsliv på? Företagare och politiker samlades i Folkets hus i måndags för att inspireras i frågan.
– Jag tror inte att någon sitter på lösningen själv. Vi måste nå den tillsammans för att ta oss dit, säger Patrik Kinnbom, näringslivschef på Vaggeryds kommun.

Lina Bjerke från Jönköping University var gästföreläsare under kvällen.  Hon har forskat i landsbygdsutveckling och menar att småföretagen mår bra och kan utvecklas när befolkningsmängden ökar. Men just befolkningsmängden är någonting som landsbygder över hela Sverige tampas med. 86 procent av kommunerna tappar sina ungdomar, och alltför sällan lyckas landsbygdskommuner att locka tillbaka dem igen.

Vad är det då som attraherar människor att flytta in eller bo kvar? Kring den frågan finns stora kunskapsluckor när det kommer till landsbygden, menar Lina Bjerke.

– I undersökningar pratar man mycket om vilka det är som flyttar till städerna och varför, den typen av forskning finns det väldigt mycket av. Fast det finns ju också de som väljer att flytta från Jönköping till Vaggeryd – men dem vet vi nästan ingenting om! Den bristande kunskapen blir problematisk när man ska bedriva politik, säger hon.

Ny kunskap om landsbygden

I jakten på mer kunskap om landsbygden har Lina Bjerke gjort egna enkätundersökningar. Hennes undersökningar visar att landsbygden har mycket innovation och attribut som kan locka människor – den stora utmaningen är för politiker och näringsliv att lära känna dessa attribut.

– Vi behöver kanske lyssna på ungdomar och höra vad det är de efterfrågar. I en annan kommun svarade ungdomarna att de ville ha en snabbmatsrestaurang men blev då ifrågasatta av politikerna. Det som ungdomarna egentligen efterfrågade var antagligen en mötesplats, säger Lina Bjerke.

Även självförtroendet och signalen som skickas ut i hemkommunen är viktig. Linas undersökningar har nämligen visat att ungdomar från landsbygden inte tror att de förväntas bo kvar när de blir äldre.

– Här tror jag att näringslivet spelar en viktig roll. Bra företag som är lokalt förankrade bryr sig om sin plats och skickar ut bra signaler.

Idéer om Vaggeryds utveckling

Hur kan då Vaggeryds kommun utvecklas för att bli en mer attraktiv plats? Efter Linas föreläsning samlades publiken i tre olika grupper för att tillsammans diskutera frågan. Resultatet efter diskussionerna presenterades sedan som idéer på stora skärmen.

Mötesplatser var ett återkommande samtalsämne i diskussionsgrupperna. Deltagare föreslog ställen att fika och äta, marknadsdagar och sammankomster. Någon framhävde en stor lekplats som mötesplats och som ett sätt att skapa goda minnen för sina barn tidigt i livet.

Vissa tyckte att det var viktigt att fortsätta skapa en god relation med grannarna och bygga bra sociala nätverk. Det är en styrka för landsbygdskommuner. Hållbara sätt att driva företag och en hållbar livsstil var enligt deltagarna också viktiga aspekter i att få Vaggeryds kommun att utvecklas.

Idéer och tankar som kom fram under inspirationskvällen kommer att följa med och vara inspirationsunderlag i kommande utvecklingsprojekt.

Kvällen anordnades av Vaggeryds kommun och Vaggeryds näringslivsråd.

Samling i folkets hus i Vaggeryd.

Näringslivschef Patrik Kinnbom och kommundirektör Annika Hedvall presenterade kommunens marknadsplan.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-02-20

Sidansvarig:

Simone Kamm