Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-02-19 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2019-02-18

Blommor i solljus.

Positiva ekonomiska resultat för 2018

Kommunens nämnder visar även i år god budgetföljsamhet, tillsammans med reavinster på fastighetsaffärer och låga räntekostnader blev resultatet bättre än målet om 15 miljoner kronor. Det preliminära ekonomiska resultatet för Vaggeryds kommun 2018 visar positiva siffror på nästan 26 mnkr. I budgeten var resultatet beräknat till 15 miljoner kronor.

- Det mesta av pengarna i kommunen går till kommunens kärnverksamheter skola, vård och omsorg. Överskottet som vi får varje år hjälper till att betala våra investeringar så att vår skuld inte ökar mer än nödvändigt nu när vi har en puckel på investeringssidan och åtgärdar en del äldre och samtidigt har behov av nya investeringar. Investeringar som gjorts under året är bland annat Bullerbyns Förskola med tillagningskök i Skillingaryd, förbättringsarbeten på Fågelforsskolan och Hjortsjöskolan m.m. Att vinsten överstiger målet om 15 mnkr beror dels på att våra verksamheter i allt väsentligt planerar sin verksamhet utifrån de medel vi har till förfogande. I år har också de låga räntorna på våra lån samt reavinster på försäljningar av fastigheter gjort att finansnettot blivit bättre än budgeterat, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

Vaggeryds kommun arbetar tillsammans med övriga länets kommuner med att säkerställa alla statliga medel från migrationsverket för kommunernas arbete med asylsökande och nyanlända.

- Att ha överskott i kommunens finanser är en förutsättning för att kunna fortsätta utvecklas och växa i den takt som vi planerar för. Vi har stora investeringar framför oss och behöver göra överskott för att inte öka låneskulden för mycket, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-02-18

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision