Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-06-08 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2020-06-08

Hand med nyckel låser upp ytterdörr.

Bygglov får mycket höga resultat inom alla områden, det högsta betyget gäller den skriftliga informationen.

Bygglov i topp i mätning av kommunens myndighetsservice

Vaggeryds kommun har fått sitt första resultat i servicemätningen SKL Öppna jämförelser Insikt som visar att företagare ger bra betyg till kommunens myndighetsservice 2018. Bygglov får mycket höga resultat inom alla områden.

Svarsfrekvensen bland företagarna i Vaggeryds kommun är hög (75%) vilket innebär 47 svarande företag. För alla ärenden som inkluderar privatpersoner och offentlig sektor blev det 69 % svarsfrekvens och totalt 110 svar.

Plats 40 av 170 kommuner

Vaggeryds kommun hamnar i rankingen på plats 40 av 170 deltagande kommuner år 2018. Detta innebär plats 10 för bygglov med 83 (mycket högt) i betygsindex, plats 77 (högt) för livsmedelstillsyn med 77 i betygsindex och plats 93 miljö/hälsoskydd med 66 (godkänt) i betygsindex.

  • Inget myndighetsområde har fått underkänt.
  • Attityden och bemötandet får goda betyg över rikssnittet inom samtliga myndighetsområden.
  • Förbättringsområde är information på webbplatsen för miljö och hälsoskydd.

Höga resultat

Bygglov får mycket höga resultat inom alla områden, det högsta betyget gäller den skriftliga informationen, men även bemötande, tillgänglighet, effektivitet och kompetens samt rättssäkerhet får samtliga över 80, d.v.s. mycket höga poäng.

– Det är roligt att vi får så bra resultat, då det är första gången vi gör det här. Extra glädjande är att så många företagare svarat. Det är ett kvitto på att vi gör vad vi kan som kommun, och det är alltid bra att få konkreta förslag på vad vi kan göra bättre, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande. 

Fakta: SKL Öppna jämförelser Insikt

SKL Öppna jämförelser Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. Undersökningen sker i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

En enkät skickas till kunder (företagare, privatpersoner m.fl.) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätperioden. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Enkäten innehåller 37 frågor, varav 11 bakgrundsfrågor, tre NKI-frågor (nöjd-kund-index) samt 23 frågor kopplade till sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultaten kan för deltagande kommuner löpande följas via ett webbverktyg som på ett tydligt sätt åskådliggör resultaten över tid.

SKL offentliggör i månadsskiftet april/maj året efter mätåret de nationella resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse Företagsklimat.

NKI-gradering:

  • 80 eller högre: Mycket högt,
  • 70 till 80: Högt,
  • 62 till 69: Godkänt,
  • 50 till 61: Lågt,
  • 50 eller lägre: Mycket lågt

Endast områden med över 7 svar synliggörs. Serveringstillstånd och brandskydd var under 7 vardera 2018 och syns ej i undersökningen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-06-08

Sidansvarig:

Johan Lundell