Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2019-05-02 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2019-05-02

Eldningsförbud.

Fortsatt eldningsförbud i Jönköpings län

Räddningstjänsterna i länet har valt att låta eldningsförbudet från den 24 april 2019 ligga kvar. Eldningsförbudet innebär att det inte är tillåtet att tända brasor på Valborgsmässoafton.

Det är fortsatt torrt i markerna i Jönköpings län och i kombination med prognosunderlag inför kommande dygn från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har räddningstjänsterna i länet valt att låta eldningsförbudet ligga kvar. Eldningsförbudet innebär att det inte är tillåtet att tända brasor på Valborgsmässoafton. Räddningstjänsterna uppmanar alla att respektera eldningsförbudet!

Omfattning

Förbudet omfattar som tidigare eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) utomhus. Utomhus innebär skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.

Även pyroteknik kan antända torrt gräs och bedöms inte kunna användas på ett säkert sätt under rådande förutsättningar i skog och mark.

Grillning i trädgården och liknande
Förbudet omfattar inte grillning eller matlagning vid iordningställda platser utformade så att risken för spridning är låg. Iordningsställd plats kan vara en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material (t ex betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.

Valborg

– Det är fortfarande torrt i skog och mark. Även om det skulle ha regnat lite kan det undre mosskiktet vara mycket torrt och risken för skogsbränder är fortfarande stor, säger Räddningschef i Beredskap, Anders Björk.

Valborgs-/Första majbrasor omfattas av eldningsförbudet. Möjlighet finns att söka dispens för eldning, detta görs skriftligen till kommunens räddningstjänst som tar beslut om dispens eller ger avslag. Dispens söks av en person som också blir ansvarig för eldningen, att släckutrustning finns på plats samt att man kan beskriva organisationen som kommer att hantera branden från att den tänds till att glöden är släckt.  

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-05-02

Sidansvarig:

Johan Lundell