Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2019-11-14 och kan vara inaktuell.

Publicerad: 2019-11-08

Krisberedskap viktigt bland hushåll

Klarar ditt hushåll en samhällskris? Alla hushåll förväntas klara sig själva under 72 timmar vid exempelvis långvarigt el- eller vattenbortfall.

Krisberedskapsveckan pågår, och Johan Sundgren, beredskapssamordnare, berättar vad du kan göra för att förbereda ditt hushåll.

 – Vad en kris beror på är svårt att förutspå – det kan handla om höga vattenflöden, trasigt stamnät eller solstormar. Närmast till hand kan man föreställa sig en kris som ett långvarigt el- eller vattenbortfall, säger Johan Sundgren.

Alla hushåll förväntas kunna klara sig 72 timmar, alltså tre dygn, utan stöd av myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning.

Krislådan

Ett sätt att förbereda sig är att alltid ha extra konserver hemma, ett större lager av hygienartiklar och mediciner, filtar, ljus och batterier och andra produkter som du anser dig behöva för ditt hushåll. Men det finns också saker som du normalt sett inte har hemma men som verkligen behövs under en kris – till exempel friluftskök, vevradio och fyllda vattendunkar.

Att samla och förvara det som du kan tänkas behöva under en kris är ett bra sätt att få överblick av vad du har eller saknar. Det är här som den så kallade 'krislådan' kommer in i bilden. Varje hushåll bör ha en krislåda hemma där husets nödvändigheter för minst 72 timmar finns samlade. Olika hushåll har olika behov, och därför varierar innehållet i krislådorna.

De mest behövande får hjälp först

Vaggeryds kommun är ålagda att försöka förutse eventuella kriser, förebygga dem efter bästa förmåga och avhjälpa om de, trots allt, skulle uppstå.

– Men om en stor händelse drabbar hela kommunen så är vi inte dimensionerade att hjälpa alla samtidigt. I första hand måste vi se till att de som står under kommunens försorg får fortsatt hjälp, exempelvis äldreboenden, gruppboenden och barnomsorgon med skolmat, berättar Johan Sundgren.

I andra hand försöker kommunen hjälpa dem som är i störst behov av hjälp. Det innebär att det kan dröja innan hjälpen kommer till de hushåll som förväntas klara sig själva. Krislådan blir då en vital del hushållets egna krisberedskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en hemsida där nyttig krisberedskapsinformation finns att hitta. MSB har också släppt en Youtube-serie i flera delar som går igenom hur ditt hushåll kan förbereda sig på olika sätt. Se länkarna längre ned på sidan under rubriken 'Relaterat'.

På Vaggeryds kommuns hemsida kan du också hitta mer information kring din personliga krisberedskap. Där finns även en lista på förnödenheter till krislådan som du kan bunkra upp med hemma. Länken finns längre ner på sidan.

Fakta om MSB och krisberedskapsveckan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger MSB stöd till de som ansvarar för att hantera krisen. MSB ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. MSB har också viktiga uppgifter inom civilt försvar.

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har MSB startat #Krisberedskapsveckan, en kampanj tillsammans med bland andra kommunerna. Kampanjen ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig. 2019 den 6-12 maj är tredje gången som Krisberedskapsveckan genomförs.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-11-08

Sidansvarig:

Johan Lundell