Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2019-10-04

Byggnadsvårdspriset, miljövårdspriset och kulturpriset.

Nominera dina kandidater till årets priser

Varje år delar Vaggeryds kommun ut byggnadsvårdspriset, kulturpriset och miljövårdspriset för att uppmärksamma och belöna goda insatser inom respektive område. Prisutdelningen sker i samband med kommunfullmäktiges avslutning den 9 december.

Nu kan du nominera en eller flera personer till respektive pris. Personen måste vara bosatt i kommunen eller ha någon anknytning till kommunen. Din nominering vill vi ha senast måndagen 30 september. Du skickar in den via nomineringsformuläret nedan.

Byggnadsvårdspriset

Byggnadsvårdspriset delas ut till fastighetsägare som genomfört en ny-, om- eller tillbyggnad och tilldelas:

  • en ombyggnad, där det kulturhistoriska värdet har tagits tillvara
  • en kontinuerligt väl och varsamt underhållen byggnad
  • en ny, väl anpassad byggnad i kulturhistorisk miljö
  • en enskild byggnad eller bebyggelsegrupp

Byggnaden kan vara bostad, industri- eller affärsfastighet men ska användas i vardagligt bruk. Fastighetsägare har möjlighet att ansöka om utmärkelse. Likaså kan allmänheten föreslå lämpligt objekt.

Kulturpriset

Kulturpriset har delats ut sedan 1979 och syftet är att stimulera konstnärligt skapande i Vaggeryds kommun. Priset tilldelas den person som på ett framstående sätt själv skapat inom områdena musik, konst, teater, hantverk, bild eller hembygdsforskning. Priset kan även delas ut till en person som genom olika insatser arbetat för att föra ut ovanstående kulturella verksamheter till en bred allmänhet.

Miljövårdspriset

Miljövårdspris kan tilldelas företag i kommunen, enskilda personer, organisationer,
föreningar eller sammanslutningar såsom skolklasser som utmärkt sig, på ett ur miljösynpunkt, förtjänstfullt sätt. Pris kan också delas ut för att stimulera till insatser, åtgärder och kunskaper inom miljövården.

Sophie Sagers Jämställdhetsutmärkelse

Sophie Sagers jämställdhetsutmärkelse syftar till att utveckla och förbättra jämställdheten i kommunen där kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Utmärkelsen är till att uppmärksamma och lyfta personer, föreningar, organisationer, studieförbund, skolor och företag som jobbar för ett jämställt samhälle.

Idrottsliga prestationer

Personer boende i kommunen eller tillhörande förening, ansluten till Riksidrottsförbundet och där föreningen har sitt säte i kommunen kan komma ifråga för utmärkelsen.

För att utmärkelsen ska erhållas ska den idrottsmässiga prestationen vara SM-guld eller högre som VM-, EM- och OS guld.

Mästerskapet ska vara sanktionerat av Riksidrottsförbundet. Det egna förbundets regler för junior, senior och veteranklasser tillämpas.

Nämnden har möjlighet att ge utmärkelsen för andra idrottsmässiga prestationer utöver mästerskap sanktionerade av Riksidrottsförbundet om nämnden finner den idrottsmässiga prestationen värd att uppmärksammas.

Utmärkelsen gäller junior, senior eller veteranmästerskap.

Utmärkelsen kan tilldelas en och samma person högst en gång per
åldersklass, junior, senior och veteran.

Nomineringsformulär

Senast måndagen 30 september vill vi ha din nominering.

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Skriv in dina kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Jag nominerar till:  * (obligatorisk)
Jag nominerar till:


Skriv in namnet på personen du nominerar samt motivering

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-10-04

Sidansvarig:

Beata Vilkhed

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision