Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad: 2019-10-17

Digitala enheter sammankopplade till molnet

Tänk säkert - informationssäkerhet

Mycket av det vi gör idag är digitalt, det underlättar vår vardag men innebär också en risk och gör oss sårbara.

För att minska riskerna är det bra om fler är medvetna om dem och hur man ska agera för att öka säkerheten. I princip alla som är anslutna till internet är utsatta för hot och risker. Incidenter är vanligt förekommande, till exempel på grund av dataintrång och skadlig kod.

Hur hanterar du information i vardagen?

Det finns många som jobbar med de här frågorna, några av dem är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Krisinformation.se och säkerhetspolisen. Att jobba med informationssäkerhet är frågor för både myndigheter och organisationer men även för privatpersoner.

På följande länkar hittar du information om hur både företag, organisationer och privatpersoner kan hantera sin information på ett säkrare sätt. Där hittar du filmer som lär mer om hur du kan dig kan hantera lösenord, hur du kan skydda ditt trådlösa nätverk, vad du bör göra med papper som innehåller konton och personuppgifter, identitetsstöld med mera.

Oktober är informationssäkerhetsmånaden

Årets tema är ”Tänk säkert – gör smarta saker säkra”. Målsättningen är att höja medvetenheten och kompetensen hos allmänhet och småföretagen vad gäller hanteringen av lösenord, kortuppgifter och länkar som man t ex får i sms och mejl.

Årets kampanj genomför MSB tillsammans med polisen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-10-17

Sidansvarig:

Johan Lundell