Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad: 2019-11-07

Karta över Vaggeryds kommun

Investeringsstopp i Vaggeryds kommun

Kommunstyrelsen beslutade under onsdagen att ett investeringsstopp ska införas i Vaggeryds kommun.

Investeringsstoppet innebär att de skattefinansierade och självfinansierade projekt som är påbörjade kommer att slutföras, övriga planerade projekt kommer att skjutas framåt med en lägre genomförandetakt över en längre tid.

– Investeringsstoppet innebär att vi kan fokusera på det som är igång och få fullständig klarhet i det och något kyla ner den kraftiga expansion vi är i, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

I den omarbetade investeringsbudget som togs upp på onsdagens kommunstyrelse, och ska hanteras på fullmäktige i november, finns det 100 miljoner kvar att under mandatperioden att fördela och prioritera mellan särskilt viktiga investeringar.

– Den omarbetade investeringsbudgeten pekar ut riktningen att vi ska klara vårt grunduppdrag, skola, vård och omsorg, och inte äventyra kommunens långsiktiga handlingsutrymme, säger Gert Jonsson.

Orsaken till investeringsstoppet och den omarbetade investeringsbudgeten beror dels på att ett antal projekt blivit dyrare än budgeterat och att med vetskapen vara ännu mera noggranna i kommande investeringsprojekt.

– Vaggeryds kommuns ekonomi är väldigt stark jämfört med de flesta andra kommuner, styrkan har arbetats upp under många år och vi har en skyldighet att till kommande generationer lämna över en lika stark ekonomi. Hållbarhet i allt vi gör är ett ledord säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen beslutade också om att:

  • Investeringar under en miljon kronor hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott
  • Investeringar mellan en och fyra miljoner hanteras av kommunstyrelsen
  • Investeringar över fyra miljoner hanteras av kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelsens presidium samt kommundirektören ska genomlysa de projekt som slutförts och som är påbörjade det senaste året
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-11-07

Sidansvarig:

Johan Lundell