Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-01-07 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Fibersatsningen som inte liknar någon annan

Två starka fiberföreningar, ett engagerat energibolag och en uppviglare till kommun har tillsammans drivit på en fibersatsning i Vaggeryds kommun som är utan jämlike i Sverige. Läs om det innovativa nätverket ”välfärdsporten” och de ideella krafter som mot slutet av 2020 har gjort Vaggeryds kommun till en av landets mest fiberuppkopplade landsbygdskommuner.

Året 2014 var det ADSL och mobilt bredband som gällde för de flesta internetsurfare i Vaggeryds kommun. Dessa uppkopplingar är opålitliga, särskilt de stunder på dagen då alla surfar, eller för internetbesökare som bor långt ifrån källan. Men visst – funkar, det gör det ju.

Samma år satt Tomas Johansson, IT-chef, på kommunen och var lite frustrerad över att folk verkade vara nöjda med ADSL och mobilt bredband. Efterfrågan på det tryggare alternativet fiber tycktes vara obefintligt. I en modern tid då allt fler prylar kräver uppkoppling är fiber ett måste för att all internettrafik ska orkas bäras upp i framtiden.

Samtidigt fick Thomas, som kommunrepresentant, själv inte dra igång något gigantiskt fiberprojekt, eftersom dessa projekt ofta bekostas av EU-pengar, och EU kräver då att inga fler offentliga pengar får tillkomma. Nej, för att få till fiber i Vaggeryds kommun behövde han på något sätt få igång intresset.

– Jag startade en internetsida där invånare kunde fylla i om de var intresserade av fiber. Varje intresseanmälan blev en röd prick på en karta. Detta blev då en snackis mellan grannarna, ”jaha så du vill skaffa fiber”. På så vis spred sig fiberintresset vidare genom samhället, säger Thomas Johansson, som fick in uppåt 400 intresseanmälningar.

Fiberföreningar tittade fram

Någonstans där och då trädde Jim Lejon fram. Vägföreningen han var med i hade samlat ihop ett gäng hushåll som ville sätta igång en fiberförening för att få igång satsningen.

– När vi först kom till kommunen var vi bara få hushåll som ville ha fiber, ett 30-tal ungefär. Men på kommunen tyckte man detta var för lite. Så när vi väl började utöka med område efter område blev det svårt att stoppa. Till slut hade vi tillfrågat hela östra halvan av Vaggeryds kommun, sen vågade vi inte ta på oss mer, berättar Jim Lejon.

Ungefär samtidigt började Thomas prata med vänner på västra halvan av Vaggeryds kommun, där det också bildades en förening. Nu hade vi två föreningar som tillsammans hjälptes åt att täcka hela Vaggeryds kommun.

– Fiberföreningarna fick underlaget och drog igång det stora arbetet – att åka runt och prata med hushållen och få dem att förstå varför fiber är viktigt och bra. Vissa hushåll behöver besök av någon som de känner och som de litar på för att våga satsa på fiber, säger Thomas.

Föreningarna började söka bidrag för att dra igång grävandet, men fick avslag. EU ansåg fortfarande att antalet intresseanmälda hushåll var för få. Besvikelsen var stor och något var tvunget att göras för att täcka in de sista hushållen.

Thomas och kollegor på kommunen började nu spåna kring hur de kunde få med sig de sista hushållen, de som inte ville betala fiberkostnaden. En idé började ta form, en idé som grundade sig i att alla skulle få nytta av fibergrävningen, oavsett om man ville ha fiber eller ej.

Välfärdstjänsten föds

Fiberkabeln som slutar vid varje tomtgräns innehåller minst fyra portar ut – normalt sett en för telefoni, en för tv och en för bredband – men den fjärde porten är tom. Denna fjärde port skulle kunna användas till ett alternativt nätverk – ett säkert nätverk som bara skickar och tar emot information inom Vaggeryds kommuns gränser.

– Vi kallade den fjärde porten för en ”välfärdsport”. Välfärdstjänsten blir ett alternativ för de som inte vill ha fiber, men ändå behöver tillgång till nätverkstjänster. Det kan vara exempelvis trygghetstjänster för vårdtagare, livesändningar från konserter i Skillingehus, uppkoppling för de som studerar hemifrån, eller som tillgång till socialt umgänge för de som bor ensamma långt ut på landet och har svårt att ta sig hemifrån. Det finns många möjligheter med det här nätverket, säger Tomas.

Idén om välfärdstjänsten var så pass kittlande att Vaggeryds kommun bestämde sig för att bekosta fiberdragningen till de sista permanenthushållen i kommunen – alltså de hushåll som inte ville betala för fiber men som gärna har fiber draget till huset för möjligheten att koppla upp sig i ett senare skede. När hushållet sen känner sig redo att skaffa fiber så kommer de att få köpa loss anslutningen från kommunen för att då bli fullvärdiga medlemmar i sin fiberförening och få tillgång till Internet, med mera.

– Det innebär att kommunen inte bekostar fiberdragningen, utan snarare agerar provisorisk bank, säger

En win-win för alla

I och med att alla permanenta hushåll i kommunen blev tillfrågade samtidigt kunde alla erbjudas samma kostnad för fiberanslutningen, oavsett hur nära eller avlägset man bodde.

– Andra kommuner tampas ju med den här frågan. Där är det oftast mindre områden som bestämmer sig för att skaffa fiber, och den stackare som bor för långt ut får inte vara med eftersom grävningen hade höjt deras kostnader avsevärt. Och hur ska han då kunna lösa fiber i efterhand? I andra kommuner skapar detta problem små öar med fibertäckning och en massa människor som hamnar mittemellan utan en trygg uppkoppling, säger Thomas.

Vaggeryds energi (veab), som har drivit fibersatsningen i kommunens tätorter, har också varit en stor samarbetspartner genom hela projektet.

– Där Veab har grävt el, där har man samordnat så att fiberföreningarna fått dra tomrör för fiber i samma grävning, säger Thomas.

Även människor utanför projektet har varit till stor hjälp.

– Fiberföreningarna har gjort ett jättejobb med markavtal, vilket ofta är en ganska förbisedd sak. Det visar mycket på hur den här närheten på landsbygden kan göra skillnad, och det visar upp viljan på landsbygden av att vilja lösa saker och ting.

Framtiden kittlar

Östra halvan av Vaggeryds kommun har nu närapå full fibertäckning. I år, 2020, kvarstår fortfarande en del arbete med Västra sidan. Men mot slutet av 2020 kan vi skryta med att vara en av de mest uppkopplade landsbygdskommunerna i landet med en täckningsgrad på 96 % av alla permanenthushåll. 57 mil fiber har dragits till drygt 1500 hushåll. En investering på totalt uppåt 100 miljoner kronor. Och ett svindlande antal ideella arbetstimmar.

Det som återstår efter det är välfärdstjänsterna – hur kommer det nätverket att användas? Rören är snart på plats och väntar bara på att fyllas med innehåll. Resultatet kan bli något unikt och innovativt.

Vaggeryds kommun har fått en hel del uppmärksamhet i andra kommuner för den gemensamma fibersatsningen. Thomas har blivit inbjuden att föreläsa på regionsdagar på olika ställen i landet om hur invånare i Vaggeryds kommun tillsammans har hjälpts åt för att göra skillnad för många.

– Det blev ett helhetsgrepp tack vare fiberföreningarna. Om inte haft dem hade stått och stampat precis som många andra kommuner, säger Tomas.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Simone Kamm