Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-03-13 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Dekorationsbild.

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Vaggeryds kommun följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset covid-19 och samverkar med andra aktörer i regionen.

Uppdaterad 2020-03-11 kl 11.50.

Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget att risken för spridning av coronaviruset covid-19 i det svenska samhället är mycket hög. Vaggeryds kommun följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms nödvändigt.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symptom på luftvägsinfektion att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Personer som har rest i de utsatta områdena och uppvisar symptom ska kontakta sjukvården genom att ringa till 1177. Det finns ingen anledning att stanna hemma om du är frisk.

Enligt Region Jönköpings läns smittskyddsläkare Malin Bengnér finns det inget som stöder att symptomfria personer ska hållas hemma ur ett smittskyddsperspektiv. Vi har regelbunden kontakt med smittskyddsenheten på Ryhov och vi följer deras riktlinjer och rekommendationer.

Fakta om smittspårning

Finns det misstanke om smitta i en verksamhet är det smittskyddsenheten på Ryhov som ansvarar för att individen får lämna prover, får provsvar och vid konstaterad smitta ansvarar för vård.

Om personal eller brukare i verksamheterna upptäcks med infektionen görs en normal smittspårning av smittskyddsläkare, som bedömer om någon behöver vara hemma eftersom hen varit utsatt för smitta.

Om en person hittas i smittspårningen får den personen instruktioner att vara hemma med självkarantän. Om man inte blir kontaktad av smittskyddsenheten betyder det att smittskyddsenheten gjort en bedömning att man inte har varit utsatt för smittrisk.

Om du rest i något av de drabbade länderna och du eller ditt barn har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber ring 1177 för att få vägledning. Alla kan också följa rekommendationerna att tvätta händerna, nysa och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Det finns i dagsläget inte någon i kommunens verksamheter med konstaterad smitta eller sjukdom i covid-19. Vi vill påminna om att det i våra verksamheter råder sekretess och att vi därför inte kommer att kommentera enskilda fall. Det är viktigt att alla hjälps åt med att inte sprida obekräftade uppgifter.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell