Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-03-23 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Kartbild över Vaggeryds kommun

Tradition av att hjälpa varandra och ställa upp

De åtgärder som har vidtagits för att minska smittspridningen av coronaviruset påverkar vardagslivet för alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun. Så här arbetar Vaggeryds kommun för att se till att samhällsviktig verksamhet fungerar.

Vaggeryds kommun har måndagen den 16 mars aktiverat kommunens ledningsgrupp som krisledningsgrupp med anledning av spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Krisledningsgruppen fattar övergripande beslut och samordnar kommunikationen kring coronaviruset och covid-19. Krisledningsgruppen är leds av kommundirektör Annika Hedvall.

En arbetsgrupp i form av en krisledningsstab har också tillsatts. Krisledningsstaben leds av kultur- och fritidschef David Norrfjärd. Stabens uppdrag är att bevaka det aktuella läget utifrån kommunens perspektiv, samordna verksamheten samt se till att vi har rätt beredskap.

– Vi är mitt i en pressad och ansträngd situation. Vi arbetar just nu hårt för att planera och göra justeringar i våra verksamheter för att hålla igång samhällsviktiga funktioner. Vi följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter ger, säger Annika Hedvall, kommundirektör.

Håll dig informerad

På webbplatsen krisinformation.se hittar du samlad information från ansvariga myndigheter om coronaviruset, smittspridningen och hanteringen av utbrottet. Vaggeryds kommuns huvudkanal för information är vaggeryd.se, där hittar du löpande information. Följ också kommunens facebooksida för att ta del av aktuell information.

– Vi har nu alla ett ansvar för göra allt vad vi kan för att begränsa smittspridningen och skydda de som är mest utsatta. Vi lever på en plats med stark tradition av att hjälpa varandra och ställa upp när det behövs. Nu är det tid att hjälpas åt för att mildra oro och underlätta vardagen för varandra, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Vaggeryds kommun följer och agerar utefter händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell