Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-04-27 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Medarbetare i socialförvaltningen visar skyddsutrustning.

Idag råder ingen brist på skyddsutrustning i våra verksamheter. På bilden syns visir, andningsskydd, långärmat plastförkläde samt handskar enligt rekommendationer och riktlinjer från Smittskydd och vårdhygien Region Jönköpings län. I hygienrutinerna ingår också alltid handdesinfektion.

Håll i och håll ut – vi är i början av krisen

Vaggeryds kommun om det senaste i arbetet med coronaviruset och covid-19. En aktuell lägesbild från kommunledningen, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Vaggeryds kommun fortsätter med arbetet i krisorganisationen som har varit igång sedan mitten av mars. Målet är att minska smittspridning, hålla i gång samhällsviktig verksamhet och skydda utsatta grupper. 

Vaggeryds kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör hela tiden anpassningar och justeringar i verksamheten för att arbetet ska fungera. Anpassningarna ser olika ut i olika verksamheter. Det innebär till exempel att färre medarbetare samtidigt är på plats på kommunens största arbetsplats Skillingehus. Många möten sker via dator där deltagarna sitter vid varsin dator och inte behöver mötas fysiskt. De möten och sammanträden som måste äga rum genomförs med så få personer som möjligt i rum där det går att hålla avstånd mellan mötesdeltagarna.

Samverkan i regionen är tät och fortsätter. I samverkan betonas vikten av uthållighet, både regionalt och i kommunerna.

– Vi är i början av krisen och vi kan se vissa tendenser till att man slappnar av. Vi vill verkligen trycka på att det finns smitta överallt i vårt samhälle och vi måste alla hjälpas åt att följa de rekommendationer som finns. Det är en stark uppmaning till alla, att hålla i och hålla ut, säger Annika Hedvall, kommundirektör.

Material ska räcka under lång tid

En viktig fråga är materialförsörjningen som sker i ett länsöverskridande samarbete, men också den materialanskaffning som Vaggeryds kommun arbetar med.

– Vi planerar för att klara oss under lång tid. Vi gör stora beställningar av material som handskar, handsprit, skyddsmasker och plastförkläden. Vi försöker att hela tiden ligga steget före. Detta är en stor utmaning för oss. Vi har gått ut med en förfrågan till vårt eget näringsliv om det finns företag i vår kommun som kan hjälpa oss med tillverkning av skyddsmaterial, säger Annika Hedvall.

Arbetet i socialförvaltningen

Socialförvaltningens krisledningsgrupp består av verksamhetschefer, socialchef och medicinskt ansvarig sjuksköterska och bildades den 13 mars med fokus på att förebygga smittspridning.

– Vi har arbetat intensivt med detta och är nu inne på den sjätte veckan. Trots det kan vi tyvärr konstatera att vi har smitta i vår äldreomsorg. Det är tråkigt och känns som ett misslyckande. Utifrån hur det ser ut i kommunerna omkring oss så visste vi att det troligtvis skulle komma till oss också. Det går inte att undvika helt och fullt, säger Lotta Damberg, socialchef.

Hålla nere smittspridning

Nu handlar arbetet i verksamheterna om att fortsätta hålla nere smittspridningen. Rutinen är att den person som är smittad isoleras i sin bostad. Om det finns smitta på en avdelning så isoleras avdelningen, vilket till exempel innebär att personal som arbetar med smittade personer inte går mellan enheter.

– Vi har ingen brist på skyddsutrustning och vi har en god planering för vilken sorts skyddsutrustning som ska användas vid vilka tillfällen. Just nu har vi en högre skyddsnivå än vad som rekommenderas. Det hoppas vi kunna hålla fullt ut, men det handlar om i vilken omfattning smittspridningen blir. Idag har vi inga bekymmer med att hålla den här nivån. För att trygga vår personal informerar och utbildar vi löpande, säger Lotta Damberg.

Sjuksköterskor efterlyses

Socialförvaltningen har under de senaste veckorna legat på en lägre nivå i bemanningen än normalt. Det beror på att när personal till exempel har en förkylning eller halsont så ska man stanna hemma. När det finns smitta i verksamheten så blir det än mer ansträngt.

– Det som är mest sårbart är sjuksköterskor. Vi efterlyser sjuksköterskor. Finns det sjuksköterskor i samhället få de gärna kontakta oss och hjälpa till, säger Lotta Damberg.

Skolan håller öppet

Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan mitten på mars arbetat med att minska smittspridning, med målet att hålla verksamheterna öppna. Några åtgärder som är vidtagna är att skolan tidigt ställde in internationella resor, undervisningsresor ställdes in för inte blanda enheter, utglesning och anpassning av skolornas matsalar har genomförts, hela Fenix har fjärrundervisning, simundervisningen är inställd, lektioner i ”Idrott och hälsa” bedrivs utomhus och verksamheterna har jobbat väldigt mycket med digitala möten.

– Digitala möten har varit väldigt positivt för organisationen som helhet. Vi har kommit igång ordentligt med det. Sedan har det handlat om hygien, hygien och hygien, säger barn- och utbildningschef Per-Erik Lorentzon.

De åtgärder som har genomförts har lett till att vanliga förkylningar har minskat. Frånvaron har gått ner efter påsklovet . Skolor och förskolor har en hög närvaro bland barn och elever och stabilt läge i personalen. Förvaltningen förbereder verksamheten utifrån att smittspridningen i Jönköpings län nu är i början och planerar för åtgärder om enheter inom skola och förskola måste stängas.

Betyg, skolavslutningar och student

En fråga som alltid är aktuell vid den här tiden på året är betygsättning för årskurs 9 i grundskolan och årskurs 3 på gymnasiet.

– Normalt brukar lärarna sätta betyg ett par veckor innan eleverna slutar och därefter ha aktiviteter. Det kommer vi nog inte kunna göra i år. Betygsättningen kommer att senareläggas så långt det går, säger Per-Erik Lorentzon.

Eleverna på gymnasiet har haft fjärrundervisning under de senaste veckorna. I utbildningarna kan det finnas praktiska moment i undervisningen som måste genomföras fysiskt. Eleverna kommer då till skolan i små grupper enligt nationella rekommendationer och genomför praktiska moment.

– Men vi längtar efter eleverna, säger Per-Erik Lorentzon.

Skolcheferna i länet har tagit ett gemensamt grepp kring bland annat studentutspring och kommit överens om att avslutningar ska hållas i juni. Utifrån de regler som gäller nu, om att sammankomster med fler än 50 personer är förbjudna, så kan traditionsenligt studentutspring inte genomföras.

– Det är vad som gäller nu. Vi planerar inte nu i april för juni, utan vi väntar och följer utvecklingen och folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Per-Erik Lorentzon.

Samverkan och civilsamhället

Kommunen har nu fullt fokus på att arbetet ska fungera under längre tid. Samverkan i länet sker i F-samverkan. I F-samverkan ingår kommunerna, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen och Polisen.

– En sådan här prövning över lång tid har vi inte haft förut. Varje kommun är unik och har sina förutsättningar, men väldigt mycket är lika. Som väl är så är vi inte ensamma. Det är 290 kommuner i Sverige och 13 kommuner i länet. Vi hämtar många tips, tankar och idéer mellan kommunerna. Vi har ett civilsamhälle som är fantastiskt, många vill hjälpa till och stötta. Vi gör hela tiden avvägningar för att få ihop det över tid. Vi ska fortsätta hålla det goda och varma klimatet, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell