Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad: 2020-06-15

Tavla i skolmiljö med texten Glad sommar!

Det du behöver veta om årets skolavslutningar och student

I år blir det en annorlunda skolavslutning och student. Vaggeryds kommun har planerat utifrån de rekommendationer som gäller kring covid-19 för att minska risken för smittspridning och samtidigt skapa förutsättningar för fina och minnesvärda dagar.

Här har vi samlat information om vad som gäller under student och skolavslutning samt tips till dig som är förälder eller vårdnadshavare. Vi behöver alla hålla avstånd till varandra under festligheterna och under rådande omständigheter förutsätter skolorna att den som har förkylningssymptom eller tillhör en riskgrupp stannar hemma.

Skolavslutningar

Traditionsenliga skolavslutningar kommer inte kunna genomföras. Barn- och utbildningsförvaltningen har inte gått ut med några direktiv om hur skolavslutningarna ska gå till, mer än att skolorna ska förhålla sig till regeln om max 50 personer. Varje skola och förskola ansvarar för att arrangera avslutningar enligt de rekommendationer som gäller. Förskolor, grundskolor och fritidshem kommer därför inte att bjuda in anhöriga till avslutningarna eller samla stora grupper av elever på samma ställe.

Åk 1 och 2 på gymnasiet kommer att ha en kortare digital avslutning med respektive klass och mentor.

Studenten

Examensdagen för gymnasieeleverna på Fenix kommer att anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skolcheferna i länet har tagit ett gemensamt grepp kring bland annat studentutspring. Studenterna kommer springa ut klassvis och får tas emot av max två anhöriga var. Studenternas utspring kommer livesändas för de anhöriga som inte kan vara på plats.

Vuxenansvar för ett tryggt och roligt firande

Att årets skolavslutnings- och studentvecka blir lite annorlunda är tydligt. I år innebär det bland annat att kommunen inte kommer att kunna arrangera de evenemang som man tidigare gjort. Detta innebär exempelvis att niorna inte kommer att kunna åka till Liseberg som de brukar göra.

Nu vill, och behöver, vi alla tillsammans samverka för en bra avslutning på läsåret. Under skolavslutningsveckan kommer kommunens fältsekreterare, personal från kultur- och fritidsförvaltningen, vuxenvandrare samt polisen vara ute och arbeta men vi behöver också er föräldrar. Vi ser er som en viktig resurs, därför vill vi uppmuntra er som föräldrar och andra vuxna att vara ute och röra er i samhället men också att på andra sätt ta ansvar och bidra till att våra barn och ungdomar får en trygg skolavslutning 2020.

Vuxenvandringarna är ett samarbete med föreningar i kommunen för att öka vuxennärvaron i samhället där fältsekreterarna fungerar som kontaktpersoner för föreningar inför och efter vandringarna. Föreningar i Vaggeryds kommun har erbjudits möjligheten att fredags- och lördagskvällar. Vuxenvandringen äger framförallt rum i Vaggeryd och Skillingaryd med omnejd och bägge orterna skall täckas upp under kvällen.

För att stärka upp under skolavslutningsveckan kommer vuxenvandring att ske onsdag till lördag istället för det sedvanliga fredag och lördagskvällarna.

Till dig som är förälder eller vårdnadshavare

Fråga ditt barn

Prata med ditt barn, kompisars föräldrar och kom fram till hur ni löser skolavslutningen bäst. Skolavslutningen med studenten är några av de helger då många unga riskerar att komma i kontakt med alkohol. Tyvärr vet vi också att många begår alkohol­debut i samband med skolavslutningen. Det i sin tur innebär en ökad benägenhet till risktagande, men även risk att bli utsatt för brott eller att man själv eller andra kommer till skada. Det är speciellt i år då det rör sig att färre vuxna på våra gator, vilket lämnar ett större utrymme till våra unga att göra saker de annars inte skulle gjort.

Det är därför extra viktigt just nu att kommunicera med ditt barn eller ungdom. Det är många tankar som rör sig i huvudet. Vad tycker hen, känns det orättvist att inte få fira som alla andra gjort? Man kan tänka: varför ska jag behöva begränsa mig, jag är ju inte sjuk? Våra barn och unga vill väl, men prata om det och förklara vad som gäller.

När fältsekreterare påträffar berusade ungdomar försöker vi få fram kontaktuppgifter för att kontakta ungdomens föräldrar utifrån rådande omständigheter.

Några tips

  • Prata med ditt barn om var hen ska vara när de är ute. Stäm av om platsen stämmer, ring till andra föräldrar – det är inte alls säkert att ”alla andra” fått, även om ditt barn säger det!
  • Bestäm gärna en tid när ditt barn ska vara hemma. Håll kontakt med andra föräldrar men finns även där för ditt barn om något skulle gå snett.
  • Var varsam på din egen hållning i alkoholfrågan - du är förebilden. Var uppmärksam på hur du förvarar eventuell egen alkohol. Det är inte ovanligt att man ”lånar” alkohol hemma.
  • Våga säga nej! Att köpa ut till någon är att langa oberoende om du är förälder eller syskon till personen ifråga.

Tillsammans kan vi minska ungas drickande! Grundregeln är att inte köpa ut, inte bjuda tonåringar på alkohol hemma och inte acceptera att ungdomar dricker alkohol innan de fyllt 18 år.

För fler tips på hur du kan prata med din tonåring om alkohol besök Tonårsparlörenlänk till annan webbplats, en bok som varje år ges ut av IQ som arbetar för en smartare alkoholsyn i Sverige. I boken samlas konkreta tips kring hur du som förälder kan förhålla dig och prata med din ungdom om alkohol. Ungdomar vill prata om detta men de kommer aldrig börja, ta steget och snacka alkohol med din tonåring.

Några ord från polisen

Coronaviruset innebär stora förändringar för samhället och medborgarna. För polisen är uppdraget precis som vanligt att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och se till att allmänheten får skydd. I det ingår också att se till att smittsamma sjukdomar inte sprids.

Under skolavslutningsveckan kommer vi områdespoliser som ansvarar för Vaggeryds kommun att jobba i samverkan med skola, fältare och er vårdnadshavare för att få en så trygg och bra avslutningsvecka som möjligt.

Vad händer om vi träffar på en ungdom som är berusad?

Vi från Polisen kontaktar vårdnadshavare till de ungdomar som är under 18 år och påträffas antingen påverkade av alkohol eller bärandes på den. Är ungdomen mycket berusad kan det bli fråga om ett omhändertagande för hemkörning, till vårdinrättning eller polisstation.

Langning av alkohol är ett brott

För er vårdnadshavare är det en extra utmanade tid att se till att våra tonåringars firande inte slutar på fel sätt. Prata med ditt barn om alkohol och köp aldrig ut. Langning är en brottslig handling som kan få många negativa följder - till exempel är risken för att utsättas för brott betydligt större om man är berusad.

Langning av alkohol är en brottslig handling som innebär att någon olagligt köper ut, säljer eller ger bort alkohol till en person som är under 20 år. Langning kan ge böter eller fängelse i upp till fyra år.

  • All alkohol som ertappas på den som är under 20 år kommer att förverkas.
  • Vid misstanke om langning, ring polisens tipstelefon 114 14.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-06-15

Sidansvarig:

Johan Lundell