Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad: 2020-06-18

Håkan Boberg och Gert Jonsson.

Lokalpolisområdeschef Håkan Boberg och kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson med medborgarlöftet för 2020.

Polisen och Vaggeryds kommun avger medborgarlöfte

Sedan ett par år tillbaka har Vaggeryds kommun och polisen tillsammans arbetat med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Medborgarlöftet för 2020 är nu undertecknat.

Medborgarlöfte

Vaggeryds kommun och polisen lovar att arbeta för en ökad trygghet bland kommunens invånare samt för en förbättrad trafikmiljö i tätorterna och på landsbygden.

Detta gör vi genom att:

 • genomföra trygghetsvandringar i Skillingaryd och Vaggeryd.
 • påbörja arbetet med arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST).
 • utefter den gemensamma lägesbilden genomföra trygghetsrundor på aktuellla
  platser (hot spots) i kommunen.
 • en gång varje kvartal genomföra en större trafikinsats på aktuella vägavsnitt med
  inriktning på hastigheter

Effekt

 • Det övergripande målet är att den upplevda tryggheten bland invånarna i Vaggeryds
  kommun ska öka. En ökad närvaro och synlighet på aktuella platser (hot spots) leder
  till fler ingripanden mot ordningsstörningar och brott vilket i sin tur ger en
  brottsförebyggande effekt.
 • En förbättrad trafiksäkerhet både i centralorterna och på landsbygden innebär att
  kommunens invånare ska kunna känna sig tryggare i trafikmiljön.

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med
det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöften är en del av polismyndighetens arbetssätt och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som
polisen arbetar med lokalt. Med utgångspunkt från existerande samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis skapas lokala medborgarlöften. Löftenas mål är att öka tryggheten och minska brottsligheten.

– Medborgarlöftet ger möjlighet att på ett smidigt och flexibelt sätt samverka och jobba tillsammans med det brottsförebyggande arbetet, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Uppföljning ska ske tertialvis och kan följas på polisens hemsidalänk till annan webbplats

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-06-18

Sidansvarig:

Johan Lundell