Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-07-13 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Information gällande IVO:s fördjupade granskning

Kommunledningen vill framföra att samtliga medarbetare i socialförvaltningen har gjort – och gör – ett fantastiskt arbete varje dag för att hantera och begränsa smittspridning. Vaggeryds kommun överraskades vid regeringskansliets presskonferens den 7 juli över att kommunen är särskilt drabbad och ska granskas, då kommunen inte fått några tidigare indikationer på att kommunen skulle vara särskilt utsatt eller drabbad. Dock ser Vaggeryds kommun positivt på en fördjupad granskning och analys av IVO, då detta är viktiga delar i utveckling och utvärdering av våra verksamheter.

Regeringskansliets presskonferens den 7 juli berörde för Vaggeryds kommun två olika områden - information kring fördjupad tillsyn samt uppgifter om 40 särskilt drabbade kommuner:

IVO:s fördjupade tillsyn

IVO har genomfört en tillsyn av förutsättningar för individuell vård och behandling på 1700 särskilda boenden för äldre. Utifrån resultatet kommer IVO att nu gå vidare med en fördjupad granskning av cirka 90 särskilda boenden, varav Vaggeryds kommun är en av dessa. Vaggeryds kommun har inte fått någon detaljerad information kring vad som föranleder den särskilda granskningen, dock har kommunen fått underrättelse om att fördjupad tillsyn ska ske. Utifrån detta har Vaggeryds kommun delgivit IVO den information och de uppgifter de hittills begärt. Enligt IVO så ligger fokus i den fördjupade tillsynen på de medicinska kontakterna mellan kommuner och regioner nationellt – inte dödstal. Urvalen av boenden för fördjupad tillsyn baseras även på eventuellt inkomna klagomål och anonyma tips till IVO.

40 särskilt drabbade kommuner

IVO presenterade även att Vaggeryds kommun skulle vara en av de 40 kommuner som är särskilt drabbade. Detta baseras på statistik där jämförelse görs mellan dödstal i Covid-19 och antalet befintliga platser i särskilt boende inom äldreomsorg. I Vaggeryds kommun bor cirka 120 personer i särskilt boende inom äldreomsorgen. Det är jämförelsevis få personer vilket beror på att kommunen på olika sätt arbetar för att man ska kunna bo i eget boende så länge som möjligt. Dels möjliggörs det genom satsningar på trygghetsboende och boende med hög tillgänglighet och dels genom satsningar inom hemtjänsten. Detta gör att kommunen, i det här fallet, hamnar högt i statistiken över antalet avlidna i Covid-19 i särskilda boenden jämfört med kommuner som har ett större antal särskilda boendeplatser.

Kommunen har 110 bostäder inom särskilda boendeformer och 12 kortidsbostäder. Utöver det så har kommunen 56 trygghetsbostäder och 55 seniorbostäder, dessa ingick inte i IVOs statistik.

Vaggeryds kommun beklagar djupt de dödsfall och insjuknande som uppstår till följd av Covid-19.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Alija Bucuk