Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-08-28 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Lastbil lastad med mjölkkannor utanför mejeriet.

Historien om mejeriet i Skillingaryd

Mejeriet var en viktig epok i skillingarydsbygdens historia och en symbol för den drivkraft och företagsamhet som finns i föreningslivet. Många skillingarydsbor har minnen av mejeriets verksamhet som fyllde en viktig funktion. Nu lever namnet kvar i Äldrecentrum Mejeriet.

Den ursprungliga mejeribyggnaden revs 2016 för att lämna plats åt äldrecentrum Mejeriet, som precis som det tidigare mejeriet kommer fylla en viktig funktion i samhället. För att fortsätta hålla liv i minnet av den historiska verksamheten som funnits på platsen har det nya huset fått namnet Mejeriet. Fastän det gått nära 50 år sedan mejeriverksamheten upphörde har byggnaden i folkmun hela tiden kallats Mejeriet. En fondvägg i den nybyggda restaurangen är byggd av tegelstenar från mejeriet som under många år försedde lokalbefolkningen med närproducerad mjölk och ost.

Arbete pågår i gamla mejeriet.

Mjölk, smör och ost

Mejeriet skulle som de flesta mejerier på den tiden vara utrustat både för mjölk, smör och osttillverkning. Den 1 mars 1938 kunde driften starta på en cirka 4 000 kvm vid Storgatan i Skillingaryd, med en daglig mjölkmängd av 4.000 kg mjölk per dag, huvudsakligen då från leverantörer inom Tofteryds och Åkers socknar.

Ostlager

Förbättrade lokaler och maskiner

Osttillverkningen var i behov av utrymme för ostlager och tillverkning. Arbetet med att utöka lokalerna påbörjades hösten 1944 avslutades våren 1946. Under denna tid hade kriget nere i Europa tagit slut och förhållandena börjat återgå till mer normala former och i samband med detta fortsatte mjölktillförseln att öka, åren på 50-talet var de bästa åren vad mjölktillförseln beträffar. Med de förbättrade lokaler och maskiner mejeriet nu förfogade över var det inte några svårigheter att förädla den ökade mjölkmängden.

Mjölk i glasflaskor

Utvecklingen fortsatte och 1952 installerades transportbanor för inkommande mjölk med automatisk tömning av flaskorna som fortsatte in i diskmaskin och diskades, innan de återsändes till leverantören. Senare under 50-talet inköptes också en automatisk bitmaskin för smörpaketering. År 1955 var det dags för att övergå från försäljning av mjölk i lös vikt till förpackning i glasflaskor, detta medförde att affärer med kylmöjligheter fick rätt att sälja mjölk och grädde.

God tillgång på mjölk

Men ingenting är beständigt, från att på 40-talet ha varit en bristvara övergick mjölktillgången på 50-talet till överskott. England som sedan i början av 1900-talet tagit emot smör från Sverige, fyllde på sitt behov av smör från Australien och andra sydligare länder med lägre produktionskostnader. Men också andra förändringar kom på 50-talet. På grund av hälsovårdsmyndigheternas ökade krav på mejeribyggnader och utrustning, var det många mindre mejerier som övergick till något större angränsande mejeri, men den största orsaken till koncentrationen till större enheter var tankhämtningen som började tillämpas på 60-talet.

Mjölkcentralen

Den 1 januari 1967 övergick de flesta mejerierna i Jönköpings län till Mjölkcentralen, Stockholm (sedermera Arla) som drev mejeriet fram till den 1 oktober 1969 då driften lades ner och mjölken överfördes till angränsande mejerier i Värnamo, Sävsjö och Gislaved.
För Skillingaryds samhälle och bygden häromkring var nedläggningen naturligtvis ett ekonomiskt nederlag. Många mindre mjölkleverantörer slutade med mjölkproduktion, många övergick till industriarbete då efterfrågan på arbetskraft till industrin var stor.

Källor:
Kompendiet ”Skillingaryds Mejeriförening”, 1993.
Östbo Historiska Sällskaps förslag på namnet Mejeriet, socialnämnden 2019-01-24.
Reproduktion av bilder: Sven-Olov Carlsson.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell