Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Skärmdump

Skärmdump från livesänt kommungemensamt digitalt julfika för kommunens medarbetare.

Årets interna utmärkelser och förtjänsttecken

Fredag 18 december, på kommungemensamt digitalt julfika, presenterades vinnarna av utmärkelserna "Årets förbättringsförslag", "Årets miljöinsats" och "Årets digitala lösning". Dessutom uppmärksammades mottagarna av förtjänsttecken.

Kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson och kommundirektör Annika Hedvall.

Gert Jonsson och Annika Hedvall.

När julsammankomster inte kan arrangeras under rådande pandemi väljer Vaggeryds kommun att ställa om, istället för att ställa in. Vid ett kommungemensamt digitalt julfika för kommunens medarbetare uppmärksammades insatser som genomförts under året.

– Vi har en värdegrund och vision för Vaggeryds kommun som håller för ett sånt här år som 2020. Tanke och omtanke, idéer blir till verklighet och alla har betydelse. Har man med sig det så tar vi oss igenom detta. Vi är starka tillsammans, säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

– Även om det har varit ett speciellt år så har det gjorts så mycket bra i vår organisation. Kanske mer än någonsin, med nya kreativa idéer och olika sätt att arbeta. Vi har fantastiska medarbetare och det finns så mycket kompetens i organisationen som vi vill ta till vara. De interna utmärkelserna är ett sätt att sprida goda exempel. Vaggeryds kommun ska var en plats för att göra skillnad och idéer ska bli till verklighet. Vi ska våga pröva nytt och vara öppna för nytänkande, säger Annika Hedvall, kommundirektör.

Vinnarna av interna utmärkelser 2020

Årets förbättringsförslag: Covidteamet som ger trygghet och stöd i tuff coronatid
Covid-teamet inom socialförvaltningen.

Årets miljöinsats: Förskolan med ekosystemtjänster på skolgården
Arbetsgruppen för Slättens förskola med medarbetare från barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska kontoret och kommunledningskontoret.

Årets digitala lösning: Digitala matbeställningar säkrar maten
Kostverksamheten, barn- och utbildningsförvaltningen.

Mottagare av förtjänsttecken 2020

Förtjänsttecken utdelas till anställda som innehaft tjänst i 25 år och förtroendevalda politiker som innehaft uppdrag i kommunen i 20 år.

Socialförvaltningen

 • Sonja Andersson
 • Karina Gustafsson
 • Desirée Olson
 • Elisabeth Orellana Bravo

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Kicki Henrysson
 • Susanne Gustafsson
 • Eva Andersson
 • Thomas Frankner
 • Lena Björk

Förtroendevalda

 • Daniel Paulsson
 • Sven Samuelsson

Interna utmärkelser - samtliga nominerade

Visionen för Vaggeryds kommun är att här skall det finnas plats för att göra skillnad. En viktig del av vår värdegrund är att idéer blir till verklighet som ger lust och drivkraft till våra medarbetare som gör skillnad för våra invånare.

Alla medarbetare har fått chansen att nominera enhet/verksamhet/team/arbetsgrupp/samarbeten (där minst två personer deltagit) i de tre kategorierna. Därefter har samtliga medarbetare röstat på kandidaterna. Alla nominerade har samma chans att vinna då juryn har lika många röster att fördela som medarbetarna.

Vinnaren i respektive kategori får ett diplom och ett pris (graverad tårtspade och "tårtcheckar").

Årets miljöinsats 2020

1 Utveckling av Skillingaryds dämme gynnar fågellivet
Nominerade: VA-enheten
Tack vare ett nära samarbete mellan ornitologiska föreningen och kommunens tekniska verksamhet har Skillingaryds dämme utvecklats till en mer attraktiv biotop fågellivet och den biologiska mångfalden. Dämmet har dessutom utvecklats som ett fint besöksmål med informationsskyltar oh bättre tillgänglighet där fåglar och natur kan ses på nära håll.

2 Förskolan med ekosystemtjänster på skolgården
Nominerade: Arbetsgruppen för Slättens förskola
Slättens förskola har tagit ett helhetsgrepp gällande utvecklingen av sin skolgård och tänkt in hur de kan stärka även den gröna infrastrukturen och biologisk mångfald. Inspirerade arbete tillsammans med barn, föräldrar, strateger och pedagoger så har de skapat en framtidsorienterad och mångfunktionell skolgård med många ekosystemtjänster! Det har handlat om att plantera lövträd, bärbuskar, fruktträd och ordna med platser för odling, vattenlek och anlägga en blomsteräng för att gynna pollinatörer.

Slättens förskola är ett lärande exempel där man tänkt på ett annorlunda sätt där många olika målgrupper kommit till tals och har varit med och påverkat. Insatsen gör skillnad för de barn som går på förskolan, men också för framtida förskolebarn.

3 Insektshotell och blomsterängar för fler pollinatörer
Nominerade: VSBo
VSBo har sått blomsterängar och satt upp ett antal insektshotell på nybyggda området Tor och på tomten Karlsborg. Istället för att de nyinflyttade hyresgästerna på Tor skulle titta ut över en stor gräsyta så har de kunnat njuta av en fin blomsteräng där insekterna har kunnat bo i sina "hotell". VSBo har bidragit med viktiga ekosystemtjänster i centrala Vaggeryd.

4 Miljöhörnor på biblioteken sprider kunskap
Nominerade: Biblioteksverksamheten
För deras arbete med miljöhörnorna på biblioteken i Vaggeryd och Skillingaryd. Under flera år har arbetsgruppen jobbat aktivt med att lyfta aktuella och intressanta miljöfrågor i miljöhörnorna på biblioteken. De har inte bara jobbat med de fysiska miljöerna på biblioteken, utan även med att sprida information via digitala kanaler. Arbetsgruppen har lyckats locka såväl gamla som unga till bibliotekets miljöhörna och föreläsningar med miljötema. Biblioteken genomsyras också av hållbarhetstänket genom fokus på det cirkulära tänket. På biblioteket kan du förutom böcker även låna tygkassar, verktyg, symaskin och kokplatta.

5 Klimatkämparna visar vägen till hållbart liv
Nominerade: Maria Randow, Lena Levin, Therese Holmbom, Anna-Karin Näreby och Johanna Edlund
De nominerade har under ett år deltagit som kommunens klimatkämpar där de har gjort ett aktivt val att försöka ställa om sitt liv till att bli mer klimatsmart. I projektet som klimatkämpar har de också inspirerat andra, både kollegor, elever, vänner och familj och visat vägen till ett mer hållbart liv. De nominerade har med engagemang och men mycket vilja visat att det går att göra konkreta förändringar i vardagen mot ett mer klimatsmart liv!

Årets förbättringsförslag 2020

6 Nya lokaler ger attraktivare gymnasieutbildningar
Nominerade: Samarbetsgrupp Fenix och näringsliv
Fenix flytt till AQ. Vad gör man när plötsligt hälften av gymnasieskolans lokaler blir obrukbara – mitt under pågående pandemi dessutom?!? Då gäller det att kavla upp armarna. Kontakter togs med olika företag i kommunen och efter ett intensivt och hårt arbete stod det klart att gymnasieprogrammen Industriteknik, El- och energi samt Bygg och anläggning skulle flytta in i företaget AQ:s lokaler i Vaggeryd. Inom ramen av några månader lyckades inblandade personer – via samarbete och mycket tänk utanför boxen – att inte bara färdigställa miljön i AQ:s lokaler – de har i och med detta även skapat mer attraktiva yrkesutbildningar eftersom det nu finns en tydlig koppling till näringslivet vilket är så viktigt inom yrkesutbildningar. Det arbete som genomförts för att flytta de tre programmen från Fenix till AQ visar att en utmaning kan vändas till en möjlighet för att i slutändan bli en förbättring. Ett fantastiskt jobb, utfört under hård tidspress. Förbättringsförslaget bidrar till attraktivare utbildningar inom tre av våra program samtidigt som eleverna får en tydligare koppling till näringslivet.

7 Ungdomar i meningsfulla jobb med sommarkul
Nominerade: UC-UG, den öppna ungdomsverksamheten, lokala föreningar och ks
Under våren 2020 ställde UC-UG om mycket snabbt och anpassade sin sommarverksamhet efter rådande omständigheter och restriktioner. Idén kring Sommarkul på olika platser formades med tanke och omtanke om kommunens barn och ungdomar. Den nya formen av Sommarkul möjliggjorde ett flertal jobb för både sommararbetare och feriepraktikanter som annars hade varit utan sommarjobb. Nu fick de vara med och göra sommarlovet 2020 till något meningsfullt för kommunens barn genom olika aktiviteter runt om i kommunen. Aktiviteterna runt om i kommunen gjorde att de var mer tillgängliga för barnen på de mindre orterna vilket skapade betydelse för de familjer som bor utanför centralorterna Vaggeryd och Skillingaryd. Vi vill nominera UC-UG för Sommarkul 2020 till årets förbättringsförslag för att de genom att erbjuda ungdomar arbete skapade en meningsfull sommar där de fick växa och vara kreativa och bidra till en betydelsefull och rolig sommar för våra barn och ungdomar i kommunen.

8 De stärker kulturen inom förskola och skola
Nominerade: Remida
ReMida jobbar inte bara med att – via olika företag i kommunen – återanvända material inom barn- och utbildningsförvaltningen. De bidrar också till att barn- och elever får kulturupplevelser inom ramen för sin utbildning. Vilket är en viktig del i det som man inom ReMida ofta kallar för ”hundraspråklighet” – att får uttrycka sig på många olika sätt via exempelvis dans, bilder, teater och musik.verksamheter. De arbetar också för att stärka arbetet med kultur inom förskola och skola. Inom ramen för det som kallas ”skapande förskola” och ”skapande skola” har Remida knutit olika konstnärer till Vaggeryds kommun vilket innebär att barn i förskolan har fått dansa flamenco med en riktig flamencodansös och att de har fått lyssna på träd (de låter faktiskt) med ljudkonstnären ”Ljud-Janne”. Barnen i skolan har – i samarbete med VsBO – fått vara med och smycka ut de nya fastigheterna Thor och Idun i Vaggeryd – i samarbete med konstnären Jasmine. Dessutom har de – via sitt nätverkande – lyckats få en teater från Spira i Jönköping att komma till teatersalongen så att eleverna i skolan har fått uppleva en riktig teater – gratis dessutom!

9 Ny mötesplats skapar meningsfull fritid
Nominerade: Medarbetarna på Vaggeryds bibliotek och UC-UG för "Bibblan Framme"
Vi vill nominera fritidsgårdarna UC-UG och Vaggeryds bibliotek till årets förbättringsförslag 2020 för att de genom den nya fantastiska fritidsgården UC i centrala Vaggeryd har skapat en mötesplats för både unga men även vuxna och äldre genom "Bibblan Framme". Fritidsgården är en mötesplats där unga får möjlighet till en meningsfull fritid men genom samarbetet med Vaggeryds bibliotek och satsningen "Bibblan framme" har man även skapat en mötesplats och möjlighet för vuxna och äldre att mötas och få en meningsfull fritid. Genomförandet av "Bibblan Framme" mitt i Corona pandemin visar på en stark vilja att skapa tillgängliga fritidsaktiviteter för alla åldrar i Vaggeryds kommun. Vi anser därför att UC - UG och Vaggeryds bibliotek skall tilldelas årets förbättringsförslag för att de skapar delaktighet för alla åldersgrupper, skapar en mötesplats för generationer att mötas på och bidrar med glädje och framåtanda mitt i Coronapandemin som under 2020 påverkat allas vardag. Två förmiddagar i veckan hjälps biblioteket och UC/UG åt att bemanna lokalen så att besökare kan komma dit och läsa tidningen och även låna/lämna tillbaka. Ett positivt samarbete mellan två enheter i Kultur- och fritidsförvaltningen och pensionärsföreningar som också resulterat i ökat samarbete inom andra områden. Sagostunder i centrum har också efterfrågats och första sagostundstillfället för förskolebarn i Bibblan Framme kommer genomföras i början av november. Ett exempel på hur en lokal kan samutnyttjas och ge synergieffekter för flera kommunala verksamheter och medborgare.

10 Mer varierad mat och mindre matsvinn
Nominerade: Kosten som verksamhet, ledarskap samt arbetsgrupper i förändring
Kosten har satsat på kompetensutveckling i våra kök, mottagningskök som tillagningskök. Det har under året gett oss bl a hemlagat potatismos, nybakat färskt bröd, vi har format egna pannbiffar och stekt raggmunkar. Genom ett ledarskap som uppmuntrar eget ansvar i våra kök, skapar vi en stolthet som i förlängningen ger oss bra varierad frukost, lunch och mellanmål, minskat matsvinn samt en bra arbetsplats med utvecklingsmöjligheter.

11 Teamet som ger trygghet och stöd i tuff tid
Nominerade: Covid-teamet inom socialförvaltningen
Pandemin ställde socialförvaltningens verksamheter och medarbetare på sin spets under våren/sommaren. Därför tycker jag att de fantastiska medarbetare som tog sig an uppdraget i frågan från chef om att arbeta inom förvaltningens covid-team ska hyllas! Medarbetare som ser lösning före problem och som tillsammans inger en trygghet och ett enormt stöd för chefer och medarbetare inom förvaltningen i en tuff tid. Teamet bidrar med sin flexibilitet, genom att snabbt ställa om för att stödja, ge konsultation, leverera skyddsutrustning m.m. att se och tänka nytt över verksamhetsgränserna. Medarbetarna inom covid-teamet fyller uppdraget som mycket goda ambassadörer för Vaggeryds kommun.

12 Den allra bästa starten på skolan
Nominerade: Arbetsgruppen för projektet Bästa starten
Bästa starten i årskurs 1. Hur ger vi våra elever som börjar skolan den allra bästa starten? Det var något som vår grundskolechef, tillika elevhälsochef och vår skolpsykolog funderade kring. Det finns mycket forskning på vad som fungerar men hur omsätter man den i praktiken. Projektet ”Bästa starten” blev resultatet av denna diskussion. Inom ramen för bästa starten har BUN:s skolpsykolog handlett pedagogerna i årskurs ett på först en och sedan flera skolor avseende hur lärmiljön kan anpassas och hur skoldagen kan organiseras för att skapa så goda förutsättningar som möjligt ur både ett individ- och grupp-perspektiv. En förskoleklass innehållande flera elever med särskilda behov valdes ut vid staren av projektet och tack vare engagerade, modiga och mottagliga pedagoger i projektet tillsammans med en både inlyssnande och ibland även utmanande skolpsykolog blev det något av en succé som nu har lyfts som ett gott exempel i hela regionen och som spritt sig både inom vår egen kommun och till andra. Ett projekt som bidragit till inte bara en bra start för eleverna tidigt i skolgången utan även till pedagoger med nya kompetenser och erfarenheter vilka emellanåt förundrats över vad ett systematiskt och genomtänkt arbete ur flera olika pedagogiska perspektiv kan bidra med.

13 Eleverna når mål när undervisningen utvecklas
Nominerade: Verksamhetscheferna för grundskolan och gymnasieskolan
Våra verksamhetschefer för grundskolan och gymnasieskolan har inte bara samarbetat inom den kanske viktigaste frågan inom skolan - utveckling av undervisningen. De har på ett modigt och kommunikativt sätt vågat fokusera långsiktigt på en specifik fråga inom skolan på ett sätt som fått de forskare från Göteborgs universitet - som deltar i kompetensutvecklingen - att imponeras över den beslutsamhet som visats. I det ämnesdidaktiska kollegiet (ÄDK) träffas lärare inom samma ämne från olika skolor för att gemensamt diskutera den praktiska undervisningen. I den långsiktiga kompetensutvecklingsinsats som Helen och Linda tagit initiativ till inkluderas alla lärare och rektorer i Vaggeryds kommun och det har dessutom bidragit till att våra förstelärare har fått ett tydligare uppdrag. All forskning visar på att det är en kvalitativ undervisningen som har bäst effekt på elevernas måluppfyllelse - därav är det mer än en hypotes att tänka sig att denna satsning kommer att bidra till en mer lustfylld, intressant och motiverande skolgång för våra barn och elever i Vaggeryds kommun. Satsningen gör även Vaggeryds kommun till en mer attraktiv skolkommun att arbeta i då vi så tydligt satsar tid på att lärare får träffa andra lärare inom kommunen för att tillsammans utveckla sin undervisning kollegialt.

14 Mat med rätt näring lagas på plats
Nominerade: Kostenheten inom äldreomsorgen
Kostenheten har under ett par år jobbat intensivt med att se till att alla brukare som bor på våra enheter och även brukare i samhället får så god och näringsriktig mat som det bara går att göra. Detta jobb innebära att man har jobbat i kostprogrammet Matilda och där kocken skrivit ner alla recept och ut efter det har kostenhetens dietist i samarbete med kocken näringsberäknat och på så sätt sett till att maten är anpassad efter som riktlinjer som finns för äldre. Dem äldre har även fått komma med förslag på maträtter som dem vill ska vara med på menyerna. Detta har medfört att vi har lagt om vårt arbeta så att alla kockar jobbar efter samma recept och alltid håller en hög nivå på matlagningen. Vi har även börjat laga mat som skickas ut i matdistribution i kommunen och har på så sätt ersatt Sodexho som innan levererade alla matlådor i kommunen men långa transporter. Kostenheten ser väldigt positivt på att kunna laga maten på plats i kommunen och även denna mat är näringsberäknad och ska vara en hel och fin måltid till alla brukare.

15 Deltagarna i fokus vid snabb omställning
Nominerade: Funktionshinderomsorgens dagliga verksamheter (Stjärnfabriken och Knuten)
Socialförvaltningens ledningsgrupp fattade beslut under våren att stänga ned lokalerna för daglig verksamhet för att minska risken för smittspridning i Covid-19. Efter bara någon dag hade medarbetarna planerat om sin verksamhet att jobba utanför lokalerna med alternativa verksamheter vilket medfört att daglig verksamhet kunnat fortgå trots allt i pandemitider. Efter sommaren har lokalerna öppnat upp i ett säkrare arbetssätt. Medarbetarna på daglig verksamhet har tagit ett stort ansvar att använda sin kunskap och kreativitet till att göra en bra verksamhet för daglig verksamhets deltagare.

Årets digitala lösning 2020

16 Digitala matbeställningar säkrar maten
Nominerade: Kostverksamheten, barn- och utbildningsförvaltningen
Vi är oerhört glada över den digitala utvecklingen som kosten gjort på kort tid. Vi vill lyfta arbetet med Kostprogrammet Matilda som gått undan med rasande fart.

Vår kollega Margareth Mollberg har verkligen på ett riktigt fint och pedagogiskt samt tryggt sätt, implementerat vårt kostprogram Matilda hos alla våra medarbetare/användare. I Matilda lägger man sina veckobeställningar för råvaror men också portionsbeställer mat från Centralköket enligt matsedeln. Våra medarbetare har varit något rädda för den digitala lösningen men tycker efter utbildning med Margareth att det är väldigt roligt och utvecklande. De ligger så långt före med sina beställningar nu så vi hänger knappt med själva nu 😊 Att bli digitala med beställningar ger oss en chans att följa upp, spåra och säkra matsäkerhet samt att det ger noggrannhet med att beställa rätt mängd portioner för att hålla nere matsvinnet.

17 Digital gemensam kompetensutveckling
Nominerade: IKT pedagoger m.fl. personal inom skolan
I augusti - innan skolan börjat - genomför BUN traditionsenligt sin gemensamma kompetensutvecklingsdag då personal från alla verksamheter; från förskola till vuxenutbildning deltar - ca. 500 personer.

I och med Coronapandemin var det inget alternativ att genomföra dagen som vanligt på Fenix kultur och kunskapscentrum. Dagen planerades istället så att den genomfördes digitalt - fortfarande för all personal men dessa satt fysiskt på respektive enhet för att undvika att personer mellan olika enheter skulle blandas och föra eventuell smitta vidare i organisationen.

Först livestreamades ett tal av Per-Erik Lorentzon som all personal tog del av. Därefter genomfördes ett program för grundskolan och gymnasieskolan i samarbete med Göteborgs universitet och ett program för förskolan som fokuserade på sitt systematiska kvalitetsarbete. Att inte ställ in utan att ställa om och genomföra det som planerats digitalt istället för fysiskt visade sig fungera ypperligt och tack vare det nya upplägget fick all personal inom BUN tillgång till den kompetensutveckling som de är vana vid att få i augusti. För ledningsgruppen inom BUN var det viktigt att föregå med gott exempel och visa på vilka digitala möjligheter som finns - det sänder ut ett viktigt budskap till förskole- och skolenheterna om att det faktiskt går att genomföra det man vill men på ett lite annorlunda sätt. Tack vare Teams och tre kompetenta och duktiga IKT-pedagoger som stöttade blev det en annorlunda men uppskattad kompetensutvecklingsdag år 2020.

18 Digitala jättekliv vid på gymnasium på distans
Nominerade: Lärarna på Fenix gymnasieskola
Våren 2020 blev inte likt någonting man upplevt på Fenix gymnasieskola då Folkhälsomyndigheten beslutade att alla gymnasiestudier skulle ske på distans. På kort tid tvingades alla lärare på skolan att ställa om för att genomföra undervisningen på distans vilket var en stor utmaning för många. Tack vara implementeringen av Microsoft Teams inom BUN fanns infrastrukturen på plats och övergången blev mindre dramatisk än vad den hade behövt bli. Lektioner planerades och genomfördes under hela våren via Teams där uppgifter delades ut. Lärarna hade genomgångar och föreläsningar via webbkameran och diskussioner skedde via chatt och gruppdiskussioner. Den omställning lärarna på Fenix gjorde på kort tid är imponerande och krävde mycket av var och en men tack vare det arbete som genomfördes kunde alla elever på Fenix få sin utbildning tillgodosedd under en relativt lång period utan att vara fysiskt på plats. Känslan inom BUN är att de digitala kliv som togs under våren motsvarar flera års utvecklingsarbete och kompetensutveckling vilket vi tar med oss in i arbetet framöver. Utan lärarnas engagemang hade det inte fungerat att ha alla gymnasieelever hemma under våren.

19 Digitalt öppet hus öppnar gymnasiet för fler
Nominerade: Arbetsgrupp för digitalt öppet hus
Coronapandemin visade sig vara seglivad... Inte nog med att gymnasieskolan - i princip från en dag till en annan - tvingades ställa om till distansundervisning samt att studentdagen blev väldigt speciell, även höstterminen har i hög grad påverkats av restriktioner för att minska smittspridningen. Under hösten genomför Fenix gymnasium traditionsenligt ett öppet hus för elever och vårdnadshavare i årskurs 9. Att genomföra detta 2020 var ingen bra idé men Fenix ville inte ställa in - istället ställde man om och använde sig av teknikens möjligheter. I år genomförs ett digitalt öppet hus vilket innebär att ett SYV-samtal har livestreamats så att elever och vårdnadshavare kunde delta hemifrån. Vidare spelades filmer in där gymnasieskolan visas upp och rektorerna berättar om sådant som är viktigt att känna till om skolan. Det finns även en film per gymnasieprogram där elever och vårdnadshavare får en inblick i de olika programmen - bland annat via olika elev- och lärarintervjuer. Detta gemensamma arbete har skapat stor nytta för elever och vårdnadshavare i Vaggeryds kommun och även skapat ett stort värde för Barn- och utbildningsförvaltningen då ju Fenix gymnasieskola är konkurrensutsatt i och med att elever kan välja gymnasieskolor i både Jönköping och Värnamo. Får vi så många elever som möjligt att välja vår egen gymnasieskola skapar vi bättre förutsättningar i kommunen då ett val av annan skola innebär att vi får betala pengar till andra kommuner.

20 Digital omställning med kvalitet i skolan
Nominerade: IKT-pedagogerna inom BUN
Tack vare IKT-pedagogerna har vi sluppit ställa in undervisning, KU-dagar, föreläsningar och Öppet hus på Fenix. Istället har vi kunnat ställa om och haft fjärrundervisning, vi har livesänt studentutspring, livesänt föreläsningar och genomfört KU-dagar digitalt, samt skapat ett digitalt Öppet hus för gymnasiet. Vi har kunnat ställa om med bibehållen kvalitet.

För att de oförtröttligt hjälper all personal inom BUN med olika digitala frågor. De har på ett strålande sätt hjälp till när vi inom gymnasiet gick över till fjärrundervisning. De har hjälpt till med digitala föräldramöten, inspelade tal m.m. utan att knorra, allt går att lösa. Detta har gjort stor skillnad för oss som arbetar inom BUN.

Hur får man så många som som möjligt inom skolan att inse de möjligheter som finns inom digitalisering? Är man tre IKT-pedagoger som ska serva och supporta väldigt många lärare och rektorer är detta en utmaning. BUN:s IKT-pedagoger har bland annat löst det genom att lansera den digitala kanalen "IKT-play" som all personal i skolan når via Teams. I IKT-play publiceras kontinuerligt korta små instruktionsfilmer som beskriver de digitala verktyg som finns inom BUN. Det kan vara en instruktionsfilm som visar på alla möjligheter som finns med en Smartboard eller vilka funktioner som finns i det digitala verktyget NE.se Det fiffiga med IKT-play är att kompetensutvecklingen kan nå många pedagoger, både i grupp och individuellt. På så sätt används IKT-pedagogernas tid effektivt vilket innebär att de kan publicera än fler filmer som dessutom kan anpassas efter de behov som pedagogerna har. Vi ser stor potential i IKT-play som en kompetensutvecklande resurs inom BUN:s verksamhet.

21 Minne för livet med digitalt utspring
Nominerade: Arbetsgruppen för digitalt utspring på Fenix
Hur ger man elever som tar studenten en festlig och oförglömlig examensdag trots en pågående pandemi? 2020 var året då vi ständigt fick tänka om och tänka nytt vilket så klart gällde även studentfirandet på Fenix. Många elever och vårdnadshavare var oroliga ut flera perspektiv; går det att genomföra utan smittspridning? Kommer vi bli snuvade på denna festliga dag som är en sådan fin tradition? Nej – det blev de verkligen inte – tack vare engagerade och kompetenta IKT-pedagoger och flexibla rektorer samt gymnasiechef blev det år 2020 ett Coronaanpassat utspring på Fenix som innebar utspring vid olika tider i begränsade grupper samt att endast en familjemedlem fick delta fysiskt. Övriga familjemedlemmar kunde dock följa festligheterna på håll via den utomordentliga och proffsiga livesändningen som IKT-pedagogerna Tobias, Magnus och Lovisa stod för via bland annat filmning från ovan av drönare. Sändningen streamades via Fenix webbsida och bidrog till att både elever och familjemedlemmar fick dela dagen – om än inte fysiskt så innehållsmässigt!

22 Digital dialog engagerade många
Nominerade: Kommunledningskontorets arbetsgrupp för digital dialog
Pandemin slog till mitt i dialogturnén för Översiktsplanen, men kanslienheten med flera löste detta genom att rodda med olika mötesrum, skypelänkar, digitala formulär, filmer för orterna och genom detta få till en mycket givande medborgardialog- kanske till och med mer givande än orginalkonceptet!

23 Digital inventering skyddar träd
Nominerade: Kanslienheten och tekniska kontoret
För att ha börjat använda digitala inventeringsverktyg i fält i och med appen Stadsträd. Användningen av en digital inventeringsplattform möjliggör att direkt få in data från den fysiska miljön och lättare följa upp naturvårdsarbetet. Appen är även baserad på "crowdsourcing" som innebär att invånarna kan bidra till inventeringsarbetet genom att rapportera om träd i sin vardagliga miljö.

24 Fler digitala besökare går på museum
Nominerade: Miliseum
För deras stora framgångar med målmedvetet och långsiktigt arbete under pandemin för att i allt större och ökande grad möta och interagera med sina besökare på olika digitala arenor.

Redan tidigt under pandemin, i mars-april, tog Miliseums ledning tre viktiga inriktningsbeslut.

1/ Att behålla den personal som vi redan har inarbetad i verksamheten i så stor utsträckning som möjligt. 2/ Att anpassa arbetsuppgifterna mot en ytterligare fokusering på det digitala arbetet. 3/ Att bibehålla de fysiska öppettiderna samtidigt med en ökning av det digitala publika utbudet.

Man har lyckats mycket väl! Personalen är i full verksamhet med digitala arbetsuppgifter, öppettiderna är kvar på ”förpandeminivå” och Miliseum interagerar i allt större grad med sina ”brukare” digitalt. (Vid månadsskiftet november-december t ex går man upp i odisputabel ledning i statliga museinätverket SMHA, vad avser digitaliseringsarbetet med sina samlingar. Då har man digitalregistrerat och webpublicerat över 6000 poster hittills under året, vilket gör att Miliseum sammanlagt har över 45 000 poster digitaliserade (föremål, bilder, boktitlar)!!)

Jämförelser museer emellan kan vara missvisande, då förutsättningarna ofta är väldigt olika, men för att ändå ”off the record” ge en uppfattning om detta antal relativt sett, kan man konstatera att t ex helstatliga Armémuseum i Stockholm har knappa 100 000 poster digitaliserade. De har då hållit på med sitt digitaliseringsarbete i decennier. Armémuseum har dock helt andra och mycket större möjligheter för sin verksamhet än vad Miliseum har, såväl ekonomiskt som personellt.

Årets förbättringsförslag 2020

Covidteamet som ger trygghet och stöd i tuff coronatid

Motivering: Årets förbättringsarbete går till Socialförvaltningens co vidteam som har tagit sig an ett svårt uppdrag i en kris. Socialförvaltningens covidteam har som uppgift att stötta samtliga verksamheter i förvaltningen. Teamet har utmärkt sig genom en stor flexibilitet och har ställt om för att stödja, ge konsultation och leverera skyddsutrustning. Förbättringsarbetet har skett över verksamhetsgränser och har skapat stort mervärde för personalen inom socialförvaltningen när det behövts som allra mest. Resultatet är en ökad trygghet och ett välbehövligt stöd för chefer och medarbetare i en tuff tid.

Nominerade: Covid-teamet inom socialförvaltningen

OM UTMÄRKELSEN ÅRETS FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG
Vi skall skapa en arbetsplats där medarbetare har en känsla för helheten, utvecklas och skapar ett ökat värde för våra medborgare. Delaktighet och engagemang genom ständiga förbättringar skapar förutsättningar för att frigöra resurser och använda dem där det behövs bäst.

Årets miljöinsats 2020

Elever på skolgård

Förskolan med ekosystemtjänster på skolgården

Motivering: Personalen vid Slättens förskola har tagit ett hel hetsgrepp i tänket kring ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald vid utformningen av skolgården. Tillsammans med andra förvaltningar, barn och föräldrar har utemiljön vid förskolan skapat en framtidsorienterad och mångfunktionell skolgård med många ekosystemtjänster. Slättens förskola är ett inspirerande exempel på hur man tar tillvara olika kompetenser både inom och utanför organisationen och tillsammans skapar en skolgård som både är bra för barnens lärande och den biologiska mångfalden.

Nominerade: Arbetsgruppen för Slättens förskola med medarbetare från barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska kontoret och kommunledningskontoret.

OM UTMÄRKELSEN ÅRETS MILJÖINSATS
Årets miljöinsats tilldelas någon eller några som går före och visar vägen mot ett hållbart samhälle, inspirerar andra eller bidrar med ny kunskap till kollegor eller organisationen. För att vi ska lyckas med att nå våra miljömål måste alla anställda bidra och kunna se sitt sammanhang i miljöarbetet.

Årets digitala lösning 2020

Datasystem med kostprogram.

Digitala matbeställningar säkrar maten

Motivering: Genom ett medryckande och engagerande förh ållningssätt har kostverksamheten i barn- och utbildningsförvaltningen lyckats i digitaliseringen av en beställningsprocess. Resultatet har blivit ökad arbetsglädje, matsäkerhet och bättre hushållning med resurser.

Nominerade: Kostverksamheten, barn- och utbildningsförvaltningen

OM UTMÄRKELSEN ÅRETS DIGITALA LÖSNING
Digitaliseringens framfart de senaste decennierna har varit snabb och haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Det är hög tid för oss alla att ta vara på det förändringstryck som digitaliseringen ger och dra full nytta av möjligheterna. För att aktualisera och inspirera i stort och smått har Vaggeryds kommun därför instiftat priset Årets digitala lösning

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell