Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad: 2021-01-21

Bratteborgs gård

Bratteborg blev säteri vid 1600-talets mitt.

Ulla von Seths stiftelse

Ulla von Seth, som avled i oktober 2018, har i sitt testamente förordnat att huvuddelen av hennes kvarlåtenskap ska tillfalla en stiftelse.

Stiftelsen har till ändamål att utöva ”hjälpverksamhet genom att utge bidrag till sjuka och handikappade bosatta i Vaggeryds kommun. Bidragen ska användas till vård, rehabilitering eller liknande ändamål”.

Stiftelsen förvaltas av Byarums församling och styrelsen består av representanter för församlingen, Vaggeryds kommun och banken SEB.

– Detta är en fantastisk gåva från Ulla von Seth till hemkommunens invånare som vi är mycket glada över. Stiftelsens avkastning ökar möjligheten för sjuka att få en ökad välfärd, såväl unga som gamla. Detta kommer att utveckla vårt diakonala arbete. Vi är också tacksamma för att Byarums församling fått förtroendet att förvalta stiftelsen, säger församlingsrådets ordförande Håkan Johansson.

– Vår vision och värdegrund i kommunen utgår från tanke och omtanke, idéer blir verklighet och att alla har en betydelse. Den här fina tanken och omtanken är beundransvärd från Ulla von Seth. Idén blir en verklighet när vi nu med dessa medel kan göra skillnad för våra kommuninvånare. Det ska bli roligt och hedrande att i stiftelsens anda, tillsammans med andra, förverkliga Ullas och vår gemensamma vision säger Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Fröken Ulla von Seth föddes 1920 och växte upp på Bratteborgs Herrgård, som äldst av tre barn till greve Torgil Gabriel von Seth och hans hustru grevinnan Elsa von Seth, född Nordenstierna.

Ulla von Seth har arbetat med barn och ungdomar i familj i såväl Sverige som USA. Under en tid var hon verksam vid hemslöjden i Borås. Hon återvände till Bratteborg under 1970-talet och var sedan dess aktiv i Byarums kyrkliga syförening ända fram till sin bortgång. De sista årtiondena bodde hon på Rydstorp, Södergård i Värnamo kommun.

Under våren 2021 presenteras mer information om Ulla von Seths stiftelse via länkar från kommunens och församlingens webbplatser.

Kontaktpersoner vid frågor från media

Svenska kyrkan, Församlingsrådet i Byarum-Bondstorps församling, ordf Håkan Johansson, 076-177 05 55.

Vaggeryds kommun, kommunstyrelsens ordförande, Gert Jonsson, 0370-67 81 36.

Fakta

  • Bratteborg blev säteri vid 1600-talets mitt. Egendomen kom i familjen von Seths ägo genom giftermål 1743 och gjordes till fideikommiss 1773.
  • Först i den von Sethska ägarraden står riksrådet greve Gabriel von Seth (1690-1774) och hans maka friherrinnan Anna Margareta Lilliecreutz (1696-1771). De vilar i det gravkor som de lät uppföra vid Byarums kyrka.
  • Fideikommisset upphörde 1989 efter att den siste fideikommissarien Ulla von Seths far, ryttmästare Torgil Gabriel von Seth avlidit.
  • Bratteborg var ett av de största godsen i Östbo härad med totalt 2.241 ha.
  • Sedan 1991 ägs Bratteborg av Sandahlsbolagen.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2021-01-21

Sidansvarig:

Johan Lundell