Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Kartbild över Sverige där Vaggeryds kommun är förstorad.

Covid-19 – aktuell lägesbild från kommunens verksamheter 19 feb

Aktuell lägesbild vecka 7. Läget är fortfarande allvarligt - tack för att du fortsätter att skydda dig själv och andra från smitta!

Enligt folkhälsomyndighetens data för vecka 6 2021 har Vaggeryds kommun 51 st sjukdomsfall (35 st vecka 4), vilket är 36 st sjukdomsfall per 10.000 invånare (25 st vecka 4). Smittspridningen i samhället påverkar i hög grad hur vi klarar att bemanna skola, vård och omsorg, och hur vi lyckas undvika att få in smitta i våra verksamheter.

Socialförvaltningen

Vaccinationsarbetet sker systematiskt. Vilken takt socialförvaltningen kan hålla beror på tilldelningen av vaccin som kommer till Vaggeryds kommun.

Förvaltningen är nu i slutskedet med att vaccinera de sista för den här veckan. Ett stort arbete har lagts ner under de senaste dagarna. Cirka 140-150 st doser har getts under vecka 7.

På särskilt boende är förvaltningen nu nästan klar med vaccinationerna, det är bara någon enstaka som väntar på sin andra vaccinationsspruta, eftersom det måste gå tre veckor efter den första sprutan innan nästa kan ges.

Vi har nu fått klartecken från vårdcentralerna att personalvaccinationerna kan komma igång på allvar under vecka 8. Tider kan bokas av personal inom särskilt boende och hemtjänst, via Bra Liv-appen.

Det finns vårdtagare inom omsorgen som är bekräftat positiva för covid-19.

Kultur och fritid

Förvaltningen har en kontinuerlig dialog med regionens smittskydd, Länsstyrelsen och övriga kommuner i länet, i syfte att erbjuda och skapa förutsättningar för kultur- och fritidsaktiviteter på ett smittsäkert sätt.

Bedömningen i nuläget är att bibehålla den nivå vi tidigare beslutat. Den här bedömningen gäller tills vidare och utvärderas löpande.

Möjligheten till aktiviteter omfattar fortsatt barn och ungdomar födda 2002 eller senare. Detta gäller såväl idrott som övrig kultur- och fritidsverksamhet.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Från och med vecka 8 kommer alla årskurser på gymnasiet varva distans- med närundervisning enligt ett rullande schema. Varje årskurs har distansundervisning var tredje vecka och är sedan på plats i skolan två veckor. Vecka 8 är det årskurs 3 som har distansundervisning, vecka 9 har årskurs 1 distansundervisning och vecka 10 har årskurs 2 distansundervisning. Om inte läget förändras kommer det fortsätta så fram till påsklovet. Elever i gymnasiesärskolan, elever på introduktionsprogrammen och enskilda elever i behov av särskilt stöd omfattas inte av detta, utan fortsätter som tidigare med närundervisning på skolan.

Distansarbete

Medarbetare i Vaggeryds kommun arbetar till stor del på distans. Uppmaningen att de som kan arbeta på distans, och inte måste vara på arbetsplatsen, fortsätter att gälla.

Politiska möten

Kommunfullmäktige den 1 mars 2021 kl. 17:00 kommer att genomföras på ett annorlunda sätt. Presidiumet och ett fåtal tjänstepersoner kommer att delta i Sessionssalen, Skillingehus. Övriga tjänstgörande ledamöter närvarar digitalt via Teams.

Vaccination mot covid-19

Hur många har blivit vaccinerade?

Alla utförda vaccinationer mot covid-19 ska sedan den 1 januari 2021 registreras i det nationella vaccinationsregistret (NVR) hos Folkhälsomyndigheten. Här kan du ta del av statistik från nationella vaccinationsregistret,länk till annan webbplats med uppgifter om antal vaccinationer som genomförts. Redovisning finns både för region och kommun.

Tillsammans gör vi skillnad

Pandemin är inte över, fortfarande väntar oss ett antal månader då vi alla måste hjälpas åt med att hålla i, hålla ut och göra de uppoffringar som krävs. Det påbörjade vaccinationsarbetet ger hopp. Men läget är fortfarande allvarligt - tack för att du fortsätter att skydda dig själv och andra från smitta!

Tillsammans gör vi skillnad!

Vaggeryds kommuns arbete under pandemin

Vaggeryds kommun har genom hela pandemin följt myndigheternas råd och rekommendationer, arbetat aktivt och förebyggande för att begränsa smittspridningen av en ny och okänd sjukdom. Den krisledningsorganisation som inrättades i mars 2020 har under hela perioden haft till uppgift att upprätthålla samhällsviktiga funktioner, skydda utsatta grupper, minska smittspridning i samhället, planera för påverkan i kommunkoncernens verksamheter, aktivt kommunicera med kommuninvånare och medarbetare samt skapa en uthållig organisation över lång tid.

Samverkan
Under perioden har samverkan varit central. Inom den egna organisationen mellan förvaltningar och verksamheter samt mellan arbetsgivare och fackliga organisationer, med regelbundna avstämningar för att löpande hantera avvikelser och vidta åtgärder. Vi samverkar med också andra kommuner i länet, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län och nationella myndigheter. Alla aktörer har stått inför liknande utmaningar. Styrkan i samverkan har varit att samtliga parter har fått en gemensam bild, samma information och kunnat dra nytta av varandras arbete för att tillsammans verka för att hindra smittspridning.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell