Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2021-03-18 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Ulf Abrahamsson (C), kommundirektör Annika Hedvall,  kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M), ekonomichef Jörgen Hansson.

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen Ulf Abrahamsson (C), kommundirektör Annika Hedvall, kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M) och ekonomichef Jörgen Hansson.

Vaggeryds kommun placerar pensionsmedel ansvarfullt och hållbart

Vaggeryds kommun placerar pensionsmedel hållbart och ansvarfullt i linje med kommunfullmäktiges övergripande mål som också bidrar till målen i Agenda 2030.

Politikerna i Vaggeryds kommun visade stort ansvarstagande i hållbarhetsfrågorna när man vid mötet i kommunfullmäktige enhälligt antog nya riktlinjer för pensionsmedelsförvaltningen genom att ytterligare öka amibitionsnivån i avsnittet "ansvarsfulla placeringar".

– Det är ett viktigt arbete som ligger i linje med de stora utmaningar som vi tillsammans behöver hjälpas åt med, säger Jörgen Hansson, ekonomichef i Vaggeryds kommun, som har tagit fram underlaget till politiken.

Jörgen, på vilket sätt arbetar Vaggeryds kommun för att främja hållbar utveckling i linje med målen i Agenda 2030?

– Fokus på hållbarhet genomsyrar det mesta som Vaggeryds kommun gör. Ett omfattande arbete med hög delaktighet i hela kommunen har pågått under ett antal år för att ta fram nya övergripande mål i kommunfullmäktige. Arbetet har gjorts grundligt med en mycket hög delaktighet i hela kommunen. Målen har också en utgångspunkt till Agenda 2030 med hållbarheten som förtecken. På så sätt bidrar också kommunen till regionens målsättningar. Vi har sedan tidigare en beslutad riktlinje för skuldförvaltningen, där vi bland annat beaktar hållbarhet i investeringar och på så sätt successivt kan öka andelen gröna lån i portföljen. Nu har vi också ett stort ansvarstagande kring hållbarhet inom kapitalförvaltning av kommunens pensionsmedel i och med den reviderade riktlinjen som antagits i kommunfullmäktige 1 mars 2021. Riktlinjen skapar ett handlingsutrymme som inte enbart fokuserar på exkludering utan även ökar förutsättningarna för att aktivt välja in och påverka placeringsinriktningen för att på så sätt främja en hållbar utveckling.

Hur kan Vaggeryds hantering av pensionsmedelsförvaltningen bidra till målen i Agenda 2030?

– Genom hållbara och ansvarsfulla placeringar uppmuntras företag i Sverige och i världen att bidra till målet om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Genom ökat intresse för hållbara investeringar styrs dessutom kapital till nya projekt och företag med en hållbar inriktning.

Hur agerar finansmarknaden för att bidra till de globala målen enligt Agenda 2030?

– Finansmarknaden har en viktig roll och måste bidra för att lösa framtidens utmaningar. Historiskt har fokus varit exkluderingar av bolag med ej accepterad etisk inriktning. För att vidga hållbarhetsperspektivet i förvaltningen använder allt fler fonder strategier med fokus på positivt urval och aktiv påverkan. Positivt urval innebär att fondförvaltaren aktivt väljer in innehav i stället för att välja bort. Därigenom ökar exponeringen mot de bolag som aktivt begränsar eller förbättrar förhållanden avseende ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Aktiv påverkan innebär att fondförvaltaren har en dialog avseende hållbarhetsfrågor med portföljbolagen.

På vilket sätt tar Vaggeryd hänsyn till hållbarhet i sin pensionsmedelsportfölj?

– Vaggeryd använder sig av Söderberg & Partners som finansiell rådgivare för pensionsmedelskapital. Förutom en löpande dialog kring portföljens finansiella utveckling, sker återkommande avstämningar med fokus på genomlysning av portföljens hållbara investeringar. Tillsammans med vår rådgivare har vi tillgång till ett stort utbud av fonder och fondförvaltare samt en omfattande hållbarhetsanalys som hjälper oss att ta kloka investeringsbeslut.

Finns det några risker med hållbart sparande?

– Pandemin har skakat om världen på ett sätt som få kunde förutse. Samtidigt har människors ödmjukhet inför förändring och intresset för hållbara investeringar ökat under 2020. Idag värderas hållbara bolag högre än motsvarande bolag utan samma fokus. Detta är såklart positivt men samtidigt är det viktigt att vara uppmärksam på finansiella bubblor utifrån ett finansiellt perspektiv. Genom en professionell hantering av portföljen där god riskspridning bevakas löpande går det att kombinera god avkastning med hållbart fokus.

Hur ser framtiden ut för hållbara investeringar?

– Enligt flera olika indexleverantörer har hållbara alternativ utvecklats bättre både i nedgången och i uppgången under 2020. I framtiden kan vi förvänta oss ännu bättre transparens och ökad kravställning på vad som räknas som en hållbar investering. Kommande regleringar såsom EU:s taxonomi och upplysningsförordningen är exempel på förändringar som i framtiden kommer att klassificera och förtydliga hållbara investeringar.

– Vägen mot en mer hållbar värld är lång och har många fallgropar, men genom kloka investeringar känns det bra att Vaggeryds kommun kan förena god avkastning och samtidigt ta ansvar för en bättre framtid, avslutar ekonomichef Jörgen Hansson, Vaggeryds kommun.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell