Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Karta Vaggeryds kommun

Covid-19 – aktuell lägesbild från kommunens verksamheter 31 mars

Aktuell lägesbild vecka 13. Veckans regionala lägesbild visar att smittspridningen fortfarande är hög. Vi måste fortsätta att hjälpas åt med att hålla i, hålla ut och följa restriktioner.

Enligt folkhälsomyndighetens data för vecka 11 2021 har Vaggeryds kommun 71 st (vecka 10: 78 st) sjukdomsfall, vilket är 50 st (vecka 10: 55 st) sjukdomsfall per 10.000 invånare. Smittspridningen i samhället påverkar i hög grad hur vi klarar att bemanna skola, vård och omsorg, och hur vi lyckas undvika att få in smitta i våra verksamheter.

Påsk

Det blir en annorlunda påsk i år också. Om du har möjlighet så passa på att komma ut i friska luften och utforska kommunens strövområden och vandringsleder, kanske kan du njuta av en god matsäck i värmen från vårsolen och njuta av de första vårblommorna. Tänk på att hålla avstånd även utomhus.

Ska du handla inför påsk? Kom ihåg att göra det klokt:

  • Handla ensam, om möjligt
  • Håll avstånd i butik och kassaköer
  • Planera dina inköp innan du åker
  • Handla på tider när det är färre besökare

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen har i dagsläget ingen bekräftad smitta i sina verksamheter. Den höga samhällsspridningen bidrar dock till en fortsatt påverkan i personalfrånvaro i socialförvaltningens verksamheter. 

Gällande vaccinationsarbetet så administreras samtliga doser som socialförvaltningen erhåller. Totalt har cirka 570 doser givits i socialförvaltningen. Inom hemsjukvård och LSS (gruppbostäder) är merparten fullvaccinerade, några enstaka andradoser kvarstår. Särskilt boende är fullvaccinerade.

I likhet med föregående rapporteringar gör socialförvaltningen i dagsläget inga förändringar gällande arbetssätt eller besöksrutiner på särskilt boende. Enligt Folkhälsomyndigheten kan åtgärderna ändras tidigast när smittspridningen i samhället minskar.

Kultur och fritid

Verksamheter inom kultur- och fritidssektorn har varit och är starkt påverkade av den pågående pandemin och gällande restriktioner. Långa perioder av utebliven tillgång till arenor för fritid och kultur får negativa konsekvenser för folkhälsan.

Regeringen har för en tid sedan aviserat att kommunala sportanläggningar inte längre behöver vara stängda. Mot bakgrund av den informationen finns nu fortsatt möjlighet att efter genomförd riskbedömning och i enlighet med rådande restriktioner bedriva verksamhet.

Allmänhetens bad håller fortsatt stängt tills vidare.

I takt med att vi går mot ljusare och varmare tider vill vi rekommendera utomhusaktiviteter och upptäcktsfärder i vår vackra natur.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Flera förskolor har just nu ett ansträngt läge pga hög personalfrånvaro. Det finns olika anledningar till personalfrånvaron: det handlar om symtom, konstaterad covidsmitta, familjekarantän och vab. På ett par förskolor har verksamheten behövt vädja till vårdnadshavare att ha barn med ”15-timmarsplats” hemma. Förvaltningen och personalen på förskolorna vill rikta ett stort tack till vårdnadshavare för tålamod och ett gott samarbete.

I grundskolan har läget blivit något bättre när det gäller smitta och frånvaro den senaste veckan.

Gymnasiet fortsätter med rullande schema där varje årskurs har distansundervisning en vecka i taget. Elever i gymnasiesärskolan, elever på introduktionsprogrammen och enskilda elever i behov av särskilt stöd omfattas inte av detta, utan fortsätter som tidigare med närundervisning på skolan.

Berätta om din covid-dag!

Länsstyrelsen i Jönköpings län står bakom en enkät och resultatet ska användas som underlag till rapporteringen om efterlevnad i Jönköpings län. Genom att delta i enkäten bidrar du med viktigt underlag till detta arbete. Datan från enkäten tillsammans med underlaget från aktörer i länet sammanställs för att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder mot smittspridningen i landet.

 

Tillsammans gör vi skillnad

Det påbörjade vaccinationsarbetet ger hopp. Men läget är allvarligt. Det är bara genom god följsamhet av allmänna råd och restriktioner som vi i nuläget kan bidra till att dämpa smittspridningen.

Vaggeryds kommuns arbete under pandemin

Vaggeryds kommun har genom hela pandemin följt myndigheternas råd och rekommendationer, arbetat aktivt och förebyggande för att begränsa smittspridningen av en ny och okänd sjukdom. Den krisledningsorganisation som inrättades i mars 2020 har under hela perioden haft till uppgift att upprätthålla samhällsviktiga funktioner, skydda utsatta grupper, minska smittspridning i samhället, planera för påverkan i kommunkoncernens verksamheter, aktivt kommunicera med kommuninvånare och medarbetare samt skapa en uthållig organisation över lång tid.

Samverkan
Under perioden har samverkan varit central. Inom den egna organisationen mellan förvaltningar och verksamheter samt mellan arbetsgivare och fackliga organisationer, med regelbundna avstämningar för att löpande hantera avvikelser och vidta åtgärder. Vi samverkar med också andra kommuner i länet, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län och nationella myndigheter. Alla aktörer har stått inför liknande utmaningar. Styrkan i samverkan har varit att samtliga parter har fått en gemensam bild, samma information och kunnat dra nytta av varandras arbete för att tillsammans verka för att hindra smittspridning.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell