Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Karta Vaggeryds kommun

Covid-19 – aktuell lägesbild från kommunens verksamheter 30 april

Aktuell lägesbild vecka 17. Veckans regionala lägesbild visar att smittspridningen fortfarande är hög. Vi måste fortsätta att hjälpas åt med att hålla i, hålla ut och följa restriktioner.

Enligt folkhälsomyndighetens data för vecka 16 2021 har Vaggeryds kommun 80 st sjukdomsfall (vecka 14: 95 st) sjukdomsfall, vilket är 56 st sjukdomsfall per 10.000 invånare (vecka 14: 67 st/10.000 invånare). Smittspridningen i samhället påverkar i hög grad hur vi klarar att bemanna skola, vård och omsorg, och hur vi lyckas undvika att få in smitta i våra verksamheter.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen har i dagsläget bekräftad smitta i sina verksamheter. Detta tillsammans med att det fortsatt föreligger en relativt hög samhällsspridning gör att socialförvaltningen i dagsläget inte gör några lättnader de restriktioner som föreligger. Den höga samhällsspridningen bidrar även till en fortsatt påverkan i personalfrånvaro i socialförvaltningens verksamheter.

Vaccinationsarbetet i socialförvaltningen är avslutat sedan några veckor tillbaka. Vaccination enligt fas 3 och 4 genomförs av Region Jönköpings län. Nytillkomna brukare, som ännu inte erhållit vaccin, erbjuds vaccination i dialog med Regionen och vårdcentralen.

Kultur och fritid

Även om vi fortsatt behöver hjälpas åt att ta ansvar i att minimera våra kontakter så ser vi vissa ljuspunkter. Vaccineringen löper på och i veckan aviserade Folkhälsomyndigheten möjlighet för barn och ungdomar att återuppta viss tävling- och matchverksamhet. Barn och unga födda 2002 och senare tillåtas spela match och ha lagtävlingar utomhus igen, max en gång i veckan per idrott och tävlingarna ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande. Detta enligt Folkhälsomyndigheten.

Allmänhetens bad håller fortsatt stängt tills vidare.

I takt med att vi går mot ljusare och varmare tider vill vi rekommendera utomhusaktiviteter och upptäcktsfärder i vår vackra natur.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Upplägget med partiell distansundervisning på gymnasiet förlängs till och med 7 maj. Nytt beslut om närundervisning tas under vecka 18.

Upplägg för skolavslutning för åk 1 och 2 på gymnasiet beslutas i maj.

Student 2021 kommer att genomföras enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten:

  • Utspring kommer att genomföras en klass i taget eller i mindre grupper.
  • Kontakt med familj och närstående skall ske i utomhusmiljö där det är enkelt att hålla avstånd till varandra.
  • Antalet närvarande vid firandet kommer att begränsas till 2 personer/elev för att undvika trängsel.
  • Personer som uppvisar symtom på sjukdom ska stanna hemma.

Läget i länet från länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Jönköpings län rapporterar att smittspridningen fortsatt är hög även om antalet fall har minskat för andra veckan i rad. Även om det är en positiv utveckling innebär det att vi fortfarande behöver följa rekommendationerna för att minska smittspridningen ytterligare. Belastningen på vården är fortsatt väldigt hög och där syns ingen lättnad ännu.

Färre testar sig och andelen positiva fall har sjunkit något. Efterfrågan på provtagning är inte lika hög som tidigare men testkapaciteten är fortsatt god.

34 % av de över 18 år i länet är nu vaccinerade med en första dos. Det är god vaccinationstäckning i åldersgruppen 65 år och äldre. Vaccinationen rullar och är inne i fas 3.

Berätta om din covid-dag!

Länsstyrelsen i Jönköpings län står bakom en enkät och resultatet ska användas som underlag till rapporteringen om efterlevnad i Jönköpings län. Genom att delta i enkäten bidrar du med viktigt underlag till detta arbete. Datan från enkäten tillsammans med underlaget från aktörer i länet sammanställs för att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder mot smittspridningen i landet.

Information från Region Jönköpings län

Vårdcentralerna i kommunen

Vaccineringen mot covid-19 utförs på Järnvägsgatan 3 i Vaggeryd (gamla Coop-lokalen). Bokningar kan göras via appen Bra Liv Nära och även via 1177.

Vaggeryds kommuns arbete under pandemin

Vaggeryds kommun har genom hela pandemin följt myndigheternas råd och rekommendationer, arbetat aktivt och förebyggande för att begränsa smittspridningen av en ny och okänd sjukdom. Den krisledningsorganisation som inrättades i mars 2020 har under hela perioden haft till uppgift att upprätthålla samhällsviktiga funktioner, skydda utsatta grupper, minska smittspridning i samhället, planera för påverkan i kommunkoncernens verksamheter, aktivt kommunicera med kommuninvånare och medarbetare samt skapa en uthållig organisation över lång tid.

Samverkan
Under perioden har samverkan varit central. Inom den egna organisationen mellan förvaltningar och verksamheter samt mellan arbetsgivare och fackliga organisationer, med regelbundna avstämningar för att löpande hantera avvikelser och vidta åtgärder. Vi samverkar med också andra kommuner i länet, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län och nationella myndigheter. Alla aktörer har stått inför liknande utmaningar. Styrkan i samverkan har varit att samtliga parter har fått en gemensam bild, samma information och kunnat dra nytta av varandras arbete för att tillsammans verka för att hindra smittspridning.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell