Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Kartbild över Sverige där Vaggeryds kommun är förstorad.

Covid-19 – aktuell lägesbild från kommunens verksamheter 11 juni

I sammanställningen från länsstyrelsen syns en fortsatt nedgång av antalet nya bekräftade fall av covid-19. Förra veckan var det ungefär 300 nya fall. Provtagningen för covid-19 går ner lite, men ligger fortfarande på en ganska hög nivå. Det är bra och visar fortsatt på att det finns en vilja att testa sig vid symtom. Även vaccinerade ska provta sig vid symtom.

Enligt folkhälsomyndighetens data för vecka 22 2021 har Vaggeryds kommun 20 st sjukdomsfall (vecka 20: 37 st) sjukdomsfall, vilket är 14 st sjukdomsfall per 10.000 invånare (vecka 20: 25 st/10.000 invånare). Smittspridningen i samhället påverkar i hög grad hur vi klarar att bemanna skola, vård och omsorg, och hur vi lyckas undvika att få in smitta i våra verksamheter.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen har i dagsläget ingen bekräftad smitta i sina verksamheter. I likhet med föregående lägesbild finns det fortfarande en viss ansträngning gällande personalsituationen, även om den visat tendenser åt mer stabilt läge de senaste veckorna. Socialförvaltningen planerar utefter information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd gällande när och hur anpassningar kan göras. Så snart myndigheterna och det regionala smittläget medger förändringar och anpassningar i förhållningssätt, arbetssätt och rutiner kommer detta göras.

Vi ser en fortsatt minskad smittspridning i samhället med det är fortfarande viktigt att stanna hemma vid minsta symtom och provta sig. Det gäller även den som är vaccinerad.

Kultur och fritid

Första juni gjordes anpassningar som möjliggör att på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt ytterligare kunna återuppta vissa aktiviteter och verksamhet.

  • Inomhusarrangemang utan sittplatser: 8 deltagare.
  • Inomhusarrangemang med sittplatser: 50 deltagare (sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled. Varje sällskap får högst uppgå till fyra personer).
  • Utomhusarrangemang utan sittplatser: 100 deltagare.
  • Utomhusarrangemang med sittplatser: 500 deltagare.'
  • Motionslopp: 150 deltagare.
  • För arrangemang inomhus med anvisade sittplatser höjs taket till 50 deltagare. För
  • Marknader och nöjesparker kan öppna, men med krav på smittskyddsåtgärder.
  • Lägerverksamheter för barn och ungdomar tillåts i mindre skala.

Fortsatt gäller krav på att organisera för att undvika trängsel och riskbedöma aktiviteter som genomförs. Folkhälsomyndigheten kommer ha möjlighet att besluta om sänkta deltagartak regionalt.

Barn- och utbildningsförvaltningen

De flesta skolavslutningarna är nu genomförda, och personalen har strävat efter att skapa högtidlig avslutningar trots att allt inte är som vanligt. Under året med pandemin har förvaltningen jobbat för att vardagen för våra barn och elever ska vara så lik den de är vana vid som möjligt. Vi vill tacka alla vårdnadshavare, barn och elever i förskola, fritidshem och skola för ett gott samarbete under det här speciella läsåret.

Läget i länet från länsstyrelsen

I veckans lägesbild från länsstyrelsen i syns en fortsatt nedgång av antalet nya bekräftade fall av covid-19. Förra veckan var det ungefär 300 nya fall.

Provtagningen för covid-19 går ner lite, men ligger fortfarande på en ganska hög nivå. Det är bra och visar fortsatt på att det finns en vilja att testa sig vid symtom. Även vaccinerade ska provta sig vid symtom. Andelen positiva fall av de som provtagit sig fortsätter att sjunka och ligger nu på 5 %. Vi ska dock inte andas ut ännu, i andra regioner ser vi att det återigen ökat.

Nu är mer än 50 % av den vuxna befolkningen i länet vaccinerande med den första dosen. Snart är 30 % av länets vuxna befolkning fullvaccinerade. Det är viktigt att ta båda doserna för att få ett fullgott skydd.

Berätta om din covid-dag!

Länsstyrelsen i Jönköpings län står bakom en enkät och resultatet ska användas som underlag till rapporteringen om efterlevnad i Jönköpings län. Genom att delta i enkäten bidrar du med viktigt underlag till detta arbete. Datan från enkäten tillsammans med underlaget från aktörer i länet sammanställs för att regeringen löpande ska få regionala uppdateringar av efterlevnaden för att kunna vidta nödvändiga åtgärder mot smittspridningen i landet.

Information från Region Jönköpings län

Vårdcentralerna i kommunen

Vaccineringen mot covid-19 utförs på Järnvägsgatan 3 i Vaggeryd (gamla Coop-lokalen). Bokningar kan göras via appen Bra Liv Nära och även via 1177.

Vaggeryds kommuns arbete under pandemin

Vaggeryds kommun har genom hela pandemin följt myndigheternas råd och rekommendationer, arbetat aktivt och förebyggande för att begränsa smittspridningen av en ny och okänd sjukdom. Den krisledningsorganisation som inrättades i mars 2020 har under hela perioden haft till uppgift att upprätthålla samhällsviktiga funktioner, skydda utsatta grupper, minska smittspridning i samhället, planera för påverkan i kommunkoncernens verksamheter, aktivt kommunicera med kommuninvånare och medarbetare samt skapa en uthållig organisation över lång tid.

Samverkan
Under perioden har samverkan varit central. Inom den egna organisationen mellan förvaltningar och verksamheter samt mellan arbetsgivare och fackliga organisationer, med regelbundna avstämningar för att löpande hantera avvikelser och vidta åtgärder. Vi samverkar med också andra kommuner i länet, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län och nationella myndigheter. Alla aktörer har stått inför liknande utmaningar. Styrkan i samverkan har varit att samtliga parter har fått en gemensam bild, samma information och kunnat dra nytta av varandras arbete för att tillsammans verka för att hindra smittspridning.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell