Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Karta Vaggeryds kommun

Covid-19 – aktuell lägesbild från kommunens verksamheter 24 juni

I den regionala sammanställningen från länsstyrelsen ser vi en fortsatt nedgång i antalet smittade av covid-19. Det är mycket som ser positivt ut nu men vi behöver komma ihåg att vi fortfarande lever i en pandemi och att faran inte är över än.

Smittspridningen i samhället påverkar i hög grad hur kommunen klarar att bemanna skola, vård och omsorg, och hur vi lyckas undvika att få in smitta i våra verksamheter.

Socialförvaltningen

Delar av personalen inom socialförvaltningen har under veckan påbörjat en mycket välförtjänt och efterlängtad semester. Semestervikarier som arbetar i förvaltningen under sommaren har erbjudits vaccination samt fått introduktionshandledning i basala hygienrutiner och skyddsutrustningsnivåer.

Socialförvaltningen har i dagsläget ingen bekräftad smitta i sina verksamheter. I likhet med föregående lägesbild finns det fortfarande en viss ansträngning gällande personalsituationen, även om den visat positiva tendenser åt mer stabilt läge de senaste veckorna. Socialförvaltningen planerar utefter information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd gällande när och hur anpassningar kan göras.

Övriga verksamheter

Från kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen finns inget att rapportera kopplat till påverkan i verksamheterna på grund av pandemin.

Om gemensam lägesbild

Denna samlade lägesbild från våra verksamheter är den sista i den här formen. Förändringar i våra verksamheter kopplade till pandemin kommer framåt att kommuniceras i ordinarie nyhetsflöden på vår webbplats. 

Läget i länet från länsstyrelsen

Även denna vecka ser vi en nedgång i antalet smittade av covid-19. Det är fortfarande många som provtar sig, vilket är bra. Andelen smittade av dem som provtar sig är nu nere på 3 %. Det är få som vårdas på sjukhus och inom kommunal omsorg var ingen smittad förra veckan. Vaccinationsarbetet rullar på. Nu har 57 % av länets vuxna befolkning fått en dos och ungefär 40 % är fullvaccinerade.

Det är mycket som ser positivt ut nu men vi behöver komma ihåg att vi fortfarande lever i en pandemi och att faran inte är över än.

Läget i länet från länsstyrelsen

Även denna vecka ser vi en nedgång i antalet smittade av covid-19. Det är fortfarande många som provtar sig, vilket är bra. Andelen smittade av dem som provtar sig är nu nere på 3 %. Det är få som vårdas på sjukhus och inom kommunal omsorg var ingen smittad förra veckan. Vaccinationsarbetet rullar på. Nu har 57 % av länets vuxna befolkning fått en dos och ungefär 40 % är fullvaccinerade.

Det är mycket som ser positivt ut nu men vi behöver komma ihåg att vi fortfarande lever i en pandemi och att faran inte är över än.

Information från Region Jönköpings län

Vårdcentralerna i kommunen

Vaccineringen mot covid-19 utförs på Järnvägsgatan 3 i Vaggeryd (gamla Coop-lokalen). Bokningar kan göras via appen Bra Liv Nära och även via 1177.

Vaggeryds kommuns arbete under pandemin

Vaggeryds kommun har genom hela pandemin följt myndigheternas råd och rekommendationer, arbetat aktivt och förebyggande för att begränsa smittspridningen av en ny och okänd sjukdom. Den krisledningsorganisation som inrättades i mars 2020 har under hela perioden haft till uppgift att upprätthålla samhällsviktiga funktioner, skydda utsatta grupper, minska smittspridning i samhället, planera för påverkan i kommunkoncernens verksamheter, aktivt kommunicera med kommuninvånare och medarbetare samt skapa en uthållig organisation över lång tid.

Samverkan
Under perioden har samverkan varit central. Inom den egna organisationen mellan förvaltningar och verksamheter samt mellan arbetsgivare och fackliga organisationer, med regelbundna avstämningar för att löpande hantera avvikelser och vidta åtgärder. Vi samverkar med också andra kommuner i länet, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län och nationella myndigheter. Alla aktörer har stått inför liknande utmaningar. Styrkan i samverkan har varit att samtliga parter har fått en gemensam bild, samma information och kunnat dra nytta av varandras arbete för att tillsammans verka för att hindra smittspridning.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell