Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Två personer skakar hand efter att ett dokument med medborgarlöftet är påskrivet.

Kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson och lokalpolisområdeschef Johan Borg

Polisen och Vaggeryds kommun avger medborgarlöfte

Sedan ett par år tillbaka har Vaggeryds kommun och polisen tillsammans arbetat med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor.

Medborgarlöfte

Vaggeryds kommun och polisen lovar att arbeta för en ökad trygghet bland kommunens invånare

Detta gör vi genom att:

  • Genomföra trygghetsvandringar i Skillingaryd och Vaggeryd.
  • Fortsätta arbetet med arbetsmetodiken Effektiv samordning för trygghet (EST).
  • Utefter den gemensamma lägesbilden genomföra trygghetsrundor på aktuella platser (hot spots) i kommunen.
  • Genomföra trafikinsatser på platser där trafikproblem identifierats

Effekt

Det övergripande målet är att öka tryggheten bland invånarna i Vaggeryds kommun. En ökad närvaro och synlighet på de aktuella platserna (hot spots) leder till fler ingripanden mot ordningsstörningar och narkotikabrott och ger också en brottsförebyggande effekt.

En förbättrad trafiksäkerhet innebär att kommunens invånare ska kunna känna sig tryggare i trafikmiljön.

Bakgrund

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöften är en del av polismyndighetens arbetssätt och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt.

Med utgångspunkt från existerande samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis skapas lokala medborgarlöften. Löftenas mål är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Detta sker genom att polis och kommun genomför aktiviteter, var för sig och tillsammans.

Vaggeryds kommun och lokalpolisområde Värnamo har efter medarbetardialoger, tips från kommunens invånare, samt inhämtning av statistik och information från polisens underrättelsetjänst, tagit fram en lägesbild över kommunen.

På grund av den pandemi som pågått under 2020 och 2021 har inte fysiska möten varit möjliga i den omfattning vi önskat vilket har gjort att planerade trygghetsvandringar och medborgardialoger inte har kunnat genomföras. Eftersom trygghetsvandringarna inte har genomförts så som lovades i föregående löfte så ingår de även i detta löfte.

De fokusområden som främst har identifierats är narkotikabrottslighet och trafiksäkerhetsarbete. Vad gäller narkotikabrottslighet bör fokus vara att upptäcka yngre personer som riskerar att hamna i ett missbruk och att eftersträva en jämnare könsfördelning av rapporterade personer.

Trafiksäkerhetsarbetet bör fokusera på de problem som finns kring motorburen ungdom och höga hastigheter på olika vägar i kommunen.

Dessa områden kommer att prioriteras för att öka tryggheten i Vaggeryds kommun och kommer kontinuerligt att värderas av Vaggeryds kommun och polisen i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Fokusområden

  • Ökad trygghet för kommuninvånarna
  • Narkotikabrottslighet
  • Förbättrad trafiksäkerhet

Uppföljning ska ske tertialvis och kan följas på polisens webbplats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell