Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Mätning av kommunens service

Vi gör regelbundet undersökningar av hur de som haft kontakt med kommunen uppfattar kontakterna, med syfte att fånga upp synpunkter och möjliga förbättringsområden.

SKR Öppna jämförelser Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

Undersökningen skickas från företaget Origo Group som genomför undersökningen på uppdrag av kommunen.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell