Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Hooks Herrgård

Arkitektur och byggnadsvårdspriset 2022

Arkitektur och byggnadsvårdspriset 2022 tilldelas Hooks herrgård. Utöver vinnaren vill juryn göra särskilda omnämnanden av tre byggnader som nominerats i årets tävling.

Hooks Herrgård

Motivering Arkitektur och byggnadsvårdspriset 2022

Hooks Herrgård är en plats som andas en historia på många hundra år med många viktiga händelser som skett på platsen. Genom större renoverings- och restaureringsarbete har en restaurang- och hotellverksamhet skapats, som också innebär ett attraktivt besöksmål. Bevarandet av byggnadens viktiga kulturella värden och tilltalande arkitektoniska detaljer har förstärkt känslan och närvaron av den gamla historiska byggnaden. Detta syns genom en medvetenhet i att hantera olika arkitektoniska och konstnärliga detaljer båda invändigt och utvändigt. Den nyare tillbyggnaden, spadelen, är väl genomfört med genomtänkt färgsättning, materialval och skala så att tillbyggnaden smälter in med den befintlig historiska huvudbyggnaden och med omgivningen.

Särskilda omnämnanden

Utöver vinnaren vill juryn göra särskilda omnämnanden av tre byggnader som nominerats i årets tävling.

  • Bostadshus på Norra Ågatan 34
  • Bostadshus på Norra Ågatan 38
  • Bostadshus på Åbrinken 1, Boarpsvägen 2

Bostadshus på Norra Ågatan 34

Norra Ågatan 34

Norra Ågatan 34.

Omnämning Norra Ågatan 34
Huset vid Lagan har totalt renoverats, utvecklats och anpassats på ett sätt som markerar huset utmed Norra Ågatan. Det är ett bra exempel på återställandet av ett äldre hus genom att skapa ett modernt hus utan att tappa bebyggelseområdets tidsenliga karaktär. Markbehandlingen på tomten bidrar till helhetsintrycket genom sin enkelhet mot gatan och större detaljrikedom på baksidan mot Lagan. Ett intressant inslag är hur tomten genom en markbeläggning i natursten möter Lagan i slänten på baksidan.

Bostadshus på Norra Ågatan 38

Norra Ågatan 38

Norra Ågatan 38.

Omnämning Norra Ågatan 38
Ett ambitiöst renoveringsarbete som visar noggrannhet och hänsyn tagen till den ursprungliga huskaraktären. Även om renoveringsarbetet inte är helt färdigt kan man tydligt se ambitionen av att återskapa och bibehålla husets ursprungliga detaljer. Återanvändning av befintliga material liksom stora granitstenar och smidesdetaljer utvändigt är ett gott exempel som verkar för att få en helhetskänsla och bibehållen karaktär utmed Norra Ågatan.

Bostadshus på Åbrinken 1, Boarpsvägen 2

Åbrinken 1, Boarpsvägen 2

Åbrinken 1, Boarpsvägen 2.

Omnämning Åbrinken 1, Boarpsvägen 2
Imponerande byggnation av bostadshus med en äldre byggteknik och byggnadsstil. Detta är ett lyckat exempel och uppskattad satsning i att uppföra nyare byggnader genom att använda gammal byggteknik. Detta syns tydligt i materialval och genomtänkt hantering av detaljer. Genomtänkt enkelhet präglar bebyggelsen på tomten och skapar en god livsmiljö. Även hantering av tomtmark både mot gata och mot vattnet på baksidan går i harmoni med bebyggelsen.

Om arkitektur och byggnadsvårdspriset

Syfte med priset har tre dimensioner och innefattar att:

  • Uppmuntra arkitektonisk kvalitet och tillvaratagande av kulturhistoria.
  • Uppmuntra nyskapande och utveckling.
  • Bidra till att synliggöra arkitektur som en del av vår historia och något som skapar värde ochhållbarhet för framtiden, vilket bidrar till vår upplevda livskvalitet.

Frågor

Vid frågor, vänligen kontakta Beata Vilkhed via kommunens växel 0370-67 80 00 eller beata.vilkhed@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed