Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Utbildning för om- och nyvalda politiker

Alla ny- och omvalda förtroendevalda i Vaggeryds kommun bjuds in till tre olika utbildningar. Syftet med utbildningarna är att ge kunskap kring de grundläggande reglerna för den kommunala verksamheten och erbjuda en grund att stå på vid handläggning och beslutsfattande i fullmäktige och nämnder.

Utbildningarna kommer att genomföras vid tre tillfällen. Arvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas.

Utbildning 1 – onsdagen den 7 december

Onsdagen den 7 december (heldag 09.00 - 17.00) har vi bjudit in konsult Axel Danielsson för att utbilda oss om de rutiner och rättsregler som gäller för den kommunala verksamheten, men också formella och informella spelregler och samspelet mellan politiker och tjänstemän.

Dagen avslutas med praktisk information om det kommunala förtroendeuppdraget där vi går igenom exempelvis ersättningar och den politiska handboken.

Tid och plats:

Klockan 09.00 - cirka 17.00 – Fenix 1, i aulan

Program:

09:00: Inledning, kommunstyrelsens ordföranden

09.10: Axel Danielsson, se separat program ovan


12:30: Lunch


13:30: Fortsättning Axel Danielsson

16:10: Praktisk information om arvoden och teknisk utrustning

16:40: Avslutningstal

16:50: Möjlighet till hjälp med praktiska frågor och information om möjlighet till fotografering

17:00: Avslut

Utbildning 2 – tisdagen den 17 januari

Tisdag den 17 januari (heldag, 0900 - 17.00) kommer vi att fokusera på hur den demokratiska processen fungerar i Vaggeryds kommun. Vi informerar också om hur vi arbetar för att hålla en röd tråd i arbetet med mål, medel och kvalitet.

Tid och plats:

Klockan 09.00 - cirka 17.00 - Teatersalongen, Skillingehus

Program:

09:00: Inledning, kommunstyrelsens ordförande
09.15: Presentationsrunda förtroendevalda
09.25: Demokratisk process i Vaggeryds kommun

09.55: Fika

10:15: Styrning och ledning
11:00: Miljöarbete
11:30: Ekonomi

13:00: Lunch

14:00: Arbetsgivarperspektiv
14:30: Kommunikation och marknadsplan

15:00: Fika

15:20: Arbeta i offentlig sektor, mutor och korruption, hot och våld mot förtroendevalda
15:50: IT och Informationssäkerhet
16:20: Avslutningstal
16:30: Återkoppling praktiska frågor och information om möjlighet till fotografering
17:00: Avslut

Utbildning 3 – tisdagen den 14 februari

Tisdag den 14 februari (heldag, 08.30 - 17.00) inleds med en övergripande information om ansvar enligt reglementen och regler. Respektive förvaltningschef kommer att informera om sin förvaltnings verksamhetsområde.

Dagen avslutas med en inspirationsföreläsning med Jan Sturesson om framtidens kommun.

Tid och plats

Klockan 08.30 - cirka 17.00 - Teatersalongen, Skillingehus

Program

08:30 Inledning, kommunstyrelsens ordföranden
08:40 Övergripande kring ansvar enligt arbetsordning/reglementen/ägardirektiv – skillnad på ansvar mellan instanserna (KF, nämnd/utskott/bolag etc.)
09.00 Kommunledningsförvaltningen
09:30 Barn- och utbildningsförvaltningen
10:00 Fika
10:30 Socialförvaltningen
11:00 Kultur- och fritidsförvaltningen
11:30 Miljö- och byggförvaltningen
12:00 Lunch (Fågelforsskolan)
12:45-13.00 Hjälp med praktiska frågor – vid behov
13:00 Tekniska förvaltningen
13:30 Räddningstjänst
13:45 VSBo Vaggeryd-Skillingaryd Bostads AB
14:00 VEAB Vaggeryd Energi AB
14:15 Fika
14:30- 16:45 Jan Sturesson
16:45 Avslutningstal

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell