Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Lustgastuber tas emot på återvinningscentralen.

Kommunen vill skicka en tydlig signal om att lustgas är farligt

Det görs regelbundet fynd av lustgastuber runt om i Vaggeryds kommun.

Lustgas kan ge syrebrist när man andas in det. Det kan leda till medvetslöshet, hjärtproblem, kramper, hjärnskador och skador på ryggmärgen. Dessutom ökar riskerna när man använder lustgas tillsammans med alkohol eller andra droger.

Idag har brottsförebyggande rådet haft möte och användandet av lustgas var en av punkterna på agendan.

– Användandet av lustgas i berusningssyfte är allvarligt, vi vill inte att våra ungdomar och unga vuxna förstör sina kroppar på det här sättet, och kanske också riskerar att hamna i annat missbruk, säger kommunstyrelsens ordförande och ordförande i brottsförebyggande rådet, Gert Jonsson (M).

"Så här ska vi inte hade det"

I information till ungdomar, föräldrar, vårdnadshavare samt andra viktiga vuxna berättar kommunen nu om riskerna med lustgas. En annan viktig del av arbetet med att minska användandet av lustgas är vuxennärvaro. Kommunens fältsekreterare, tillsammans med vuxenvandrare från kommunens föreningar, rör sig ute i samhället på fredag och lördagskvällar även under sommaren 2023.

– Tillsammans kan vi göra skillnad. Civilsamhället i stort måste säga ifrån och inte acceptera det här. Vi vill berätta om riskerna med lustgas för att vi är måna om våra ungdomar. Lustgas är dokumenterat farligt att använda. Vi vill vara tydliga med det. Så här ska vi inte ha det i Vaggeryds kommun, säger Gert Jonsson.

Om du hittar lustgastuber, plocka gärna upp och lämna till Återvinningscentralen och skicka ett e-postmeddelande till fältsekreterarna faltare@vaggeryd.se för att meddela var du hittade tuberna.

Gert Jonsson

Gert Jonsson.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell