Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Kim Andersson

Tillgänglighetspriset 2023 tilldelas Kim Andersson

Priset är till för att utveckla och förbättra till ett mer jämlikt och rättvist samhälle för människors olika behov och förutsättningar. Främja ett samhälle där alla har samma möjligheter att vara delaktiga och det ska inte spela någon roll varifrån någon kommer eller om någon har en funktionsnedsättning.

Med djup insikt, hängivenhet, och ett starkt engagemang för att förbättra tillgängligheten i Vaggeryds kommun, har Kim Andersson som fritidspolitiker arbetat för ett samhälle där personer med funktionsnedsättning inte hindras i att vara delaktiga i samhället.

Genom föreläsningar och böcker delar Kim med sig av sina erfarenheter av att leva med funktionsnedsättningar, detta inspirerar många till att inse vad som är möjligt.

Kims engagemang som idrottsledare är ett kvitto på vad som just är möjligt när samhället har ett inkluderande synsätt, och ser varje individs möjligheter.

Kim Andersson är Vaggeryds kommuns mottagare av Tillgänglighetspriset 2023, och hans insatser präglas mot målet – ett mer jämlikt och inkluderande samhälle för alla."

Tillgänglighetspriset

Kommunfullmäktige har 2021-09-27 beslutat om att bifalla att Vaggeryds kommun instiftar ett Tillgänglighetspris där allmänheten kan nominera personer, föreningar för sina insatser för ökad tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed